Abstract

Digitale løsninger bliver en stadig større del af arbejdslivet, derfor er det vigtigt at fagprofessionelle oparbejder en teknologiforståelse. Vi vil i denne artikel introducere ledere for en tilgang til arbejdet med en professionsrettet teknologiforståelse og belyse vigtigheden af medarbejdernes teknologiforståelse.

Som leder er det vigtigt at påtage sig et ansvar for den digitale fremdrift i organisationen og understøtte medarbejderne i at opnå teknologiforståelse, som rækker ud over den konkrete daglige brug. Som leder bør du invitere til refleksion (skabe rum til at medarbejderne reflekterer over teknologiens indvirkning på deres profession og professionsidentitet) og handling (at give mulighed for at medarbejderne erfarer og vurderer brugen af teknologien i kontekst) i forhold til medarbejdernes konkrete anvendelse af digitale teknologier i deres daglige arbejde. Men hvordan kan ledelser arbejde med en tilgang hertil, som skaber et rum for udvikling af teknologiforståelse?

I artiklen præsenteres syv elementer af lige stor betydning, som vi mener, er vigtige dele af teknologiforståelsen hos den fagprofessionelle: 1) teknologiens samfundsmæssige værdi, 2) digital materialitet, 3) teknologiens værdi for individer 4) teknologiens relationelle værdi, 5) erfaring med konkrete digitale løsninger, 6) vurdering af konteksten og 7) teknologiens påvirkning af professionsidentitet. Ledere bør have disse syv elementer in mente, når de overvejer indholdet i professionsuddannelser, efteruddannelser samt sammensætningen af medarbejderteams.
Original languageDanish
JournalLEDERLIV – inspiration til livet som leder
Volume3
Number of pages15
Publication statusPublished - 8 Dec 2022

Keywords

  • management

Cite this