Projektrapport: Studieliv 1

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

47 Downloads (Pure)

Abstract

Projektet er et mixed methods studie med et ikke-randomiseret eksperimentelt design (kvasieksperimentelt). Deltagerne er 1. års studerende på henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og datamatikeruddannelsen. Undersøgelsens data er indsamlet mellem september 2014 og december 2015. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om der er sammenhæng mellem de studerendes self-efficacy og gennemførelse af det første studieår. Til besvarelse heraf er der indsamlet kvantitative spørgeskemadata.
Desuden ønskes det belyst, om en udvalgt intervention, kan styrke de studerendes self-efficacy. Der er udviklet og gennemført en intervention i form af to 2-timers workshops, som har til formål at styrke deltagernes studiekompetencer generelt og styrke deres self-efficacy specielt gennem arbejde med formulering af proksimale mål. For at undersøge interventionens effekt er der ligeledes anvendt data af kvantitativ karakter gennem indsamling af spørgeskemadata. Besvarelsen blev endvidere suppleret med kvalitative data, i form af et interview samt tre fokusgruppeinterviews, for at give en uddybende viden om de studerendes oplevelse og udbytte af interventionen - workshoppene.
Resultaterne fra den kvantitative del af undersøgelsen viser ingen signifikant sammenhæng mellem de studerendes self-efficacy og gennemførelse af det første studieår. Muligvis pga. for spinkelt datagrundlag. Analyserne kan heller ikke vise en signifikant forandring af self-efficacy over tid.
Følgeligt kan analyserne heller ikke med sikkerhed sige noget om interventionens eventuelle effekt. Dette kan heller ikke forventes pga. det meget lave deltagerantal.
Resultaterne fra den kvalitative del af undersøgelsen er analyseret ud fra Etienne Wengers teori om læring i praksisfællesskaber. Resultaterne viser, at de studerende oplever at have fået en anden tilgang til at studere gennem deltagelsen i workshoppene, da de gennem praksisfællesskabet er blevet mere bevidste omkring
forskellige læringsstile. Det er blevet tydeligere for de studerende, at de er herre over egen læring – at de selv skal forme egne proksimale og realistiske mål for at give deres studie mening, samtidig med at det er vigtigt, at de sætter egne grænser. På denne måde er de studerende blevet bedre til at koordinere og planlægge deres studie- og fritidsliv, da begge har sin berettigelse i livet som studerende. Workshoppene har ydermere givet de studerende fokus på selvudvikling, hvor de har fundet begrebet self-efficacy spændende i forhold til at få kendskab til egne kompetencer og hvordan de kan spille ind i forhold til identitetsdannelse og -udvikling.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
Number of pages64
Publication statusPublished - Jun 2016
EventNERA 2016: Social Justice, Equality and Solidarity - Helsinki, Helsinki, Finland
Duration: 9 Mar 201611 Mar 2016
http://blogs.helsinki.fi/nera-2016/

Conference

ConferenceNERA 2016
LocationHelsinki
Country/TerritoryFinland
CityHelsinki
Period09/03/1611/03/16
Internet address

Keywords

  • students
  • learning, educational science and teaching

Cite this