Abstract

Redaktionelt forord
I Danmark findes mange forskellige former for sindslidelser og antallet af folk med psykiatriske diagnoser er stigende. Nogen vil måske endda hævde at sindslidelser er blevet en folkesygdom. Det ligger implicit i ordet sindslidende at den enkeltes sind lider og denne lidelse kan få dybe og varige konsekvenser ikke kun for den enkelte, men også for omgivelserne. Temaet for dette nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik er ”Psykiatri i et socialpædagogisk perspektiv”. Psykiatrien har som lægevidenskabelig speciale traditionelt beskæftiget sig med diagnostik, årsagsforhold, behandling- samt forebyggelse af sindslidelser og tilgangen hertil har ofte været medicinsk og biologisk orienteret. Med dette nummers fokus på psykiatri i socialpædagogiske sammenhænge peger vi imidlertid på, at sindslidelser ikke kun kan forstås ved blikke på individet men altid også må forstås socialt hvad gælder såvel behandling som forebyggelse samt forståelsen af årsager til og i diagnosticering af sindslidende. Udgangspunktet for temanummeret er derfor et ønske om at undersøge socialpædagogik og socialpædagogers rolle i forhold til psykiatri ligesom vi ønsker at diskutere sociale og pædagogiske perspektiver i relation hertil.
Original languageDanish
Article numberForord
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
Volumeårgang 20
Issue number2
Pages (from-to)1-3
Number of pages3
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - Dec 2017

Keywords

  • social psychiatry
  • learning, educational science and teaching

Cite this