Rapport: Forskningsprojektet Tandem-SYKL: Tandem-SYKL – når samtalen fremmer forståelsen. En undersøgelse af SYstematiseret KLassekammerathjælp i matematik og natur/teknologi

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

4 Downloads (Pure)

Abstract

Resumé
SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er fagundervisning centreret om makkerpar med fokus på samarbejde og kommunikation. Inspirationen kommer fra peer-tutoring , hvor elever indtager roller som henholdsvis hjælper og hjulpne i makkerarbejde. Teoretisk bygger SYKL på et sociokulturelt og dialogisk fundament og vægter det undersøgende i undervisningen. Denne rapport tager udgangspunkt i projektet Tandem-SYKL (2020-2022), hvor vi har undersøgt 4. klassers arbejde med at SYKL’e i matematik og natur/teknologi. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.
Tandem-SYKL har tre overordnede forskningsspørgsmål:
1. I hvilken grad og på hvilke måder styrker SYKL elevernes sociofaglige fællesskaber?
2. I hvilket omfang er der tegn på, at elevernes engagement i undervisningen understøttes gennem SYKL?
3. Hvad bidrager til at fremme og hæmme SYKL-didaktikken i en dansk skolekontekst?
Projektet viser, at elevernes sociofaglige fællesskaber styrkes gennem SYKL. En kvantitativ videoanalyse af 173 elevdialoger synliggør, at eleverne er on task i mere end 90 % af de registrerede observationer. Et højere deltagelsesniveau og øget mundtlighed blandt alle elever er en del af det, SYKL kan fremme. SYKL kan på den baggrund skabe et solidt fundament for, at eleverne kan udvikle centrale faglige kompetencer. Analyserne viser også, at SYKL foregår i et positivt læringsmiljø, og at eleverne stilladseres til at hjælpe hinanden.
Et andet undersøgelsesresultat er, at elevernes engagement i undervisningen understøttes gennem SYKL. SYKL-strukturen skaber genkendelighed, der virker tryghedsskabende for eleverne. Dette kan øge elevernes oplevelse af mestring, interesse og glæde ved det enkelte fag. Både elever, lærere og vejledere oplever, at SYKL-didaktikken gør eleverne mindre afhængige af læreren, hvilket øger elevernes autonomi og frigiver tid til læreren.
Undersøgelsen synliggør, at det, som bidrager til at fremme og hæmme SYKL-didaktikken i en dansk skolekontekst, både handler om fagdidaktik og organisatoriske betingelser. Det fremmer, at opgaverne, som lærerne fremstiller, lægger op til at eleverne kan arbejde undersøgende med en problemstilling, at opgaven åbner op for brug af forskellige strategier og brug af et eller flere konkreter i problemløsningen. Det, som hæmmer SYKL-didaktikken, er, at det kan være tidskrævende for læreren selv at skulle fremstille undersøgende SYKL-opgaver.
Projektet har været gennemført som et feasibility-studie og har vist, at SYKL i den danske grundskole er praktisk gennemførligt. Lærerne kan bruge SYKL-didaktikken til at variere deres undervisning og derigennem som en måde at skabe undervisningsdifferentiering i praksis på. SYKL skaber øgede deltagelsesmuligheder og viser et stort potentiale for udvikling af elevernes kompetencer. Erfaringerne kan nu danne grundlag for en opskalering af SYKL med det formål at måle elevernes læringsudbytte ved et effektstudie.
Flere af de resultater, der præsenteres i denne rapport, uddybes i antologien ”Når jeg hjælper andre, kan jeg bedre forstå det selv” – Om undersøgende samtaler i makkerpar (Schmidt & Thygesen, 2022a). Bogen kan hentes gratis på sykl.kp.dk, hvor der også kan findes gratis elevopgaver, lærervejledninger, videoer mv.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages28
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • public school
  • natural science
  • mathematics

Cite this