Rapport om kompetenceudvikling i praktik: Kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsens praktik: Teoretiseringens mellemregninger

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

105 Downloads (Pure)

Abstract

I efteråret 2018 fulgte jeg UCCs kompetenceudviklingsforløb i praktik . Denne rapport forelægger nogle af de overvejelser, beslutninger og refleksioner, jeg foretog i relation til en undersøgelse, som havde til formål at afdække, hvordan lærerstuderende med forankring i både trepartsamtalen og kompetencemåls-prøven kunne delagtiggøres i praktikkens mest centrale omdrejningspunkt, nemlig koblingen mellem praksis og teori. Nærmere betegnet er undersøgelsens fokus det, som Wahlgren (2007) kalder teoretiseringens mellemregninger, det vil sige, de processer hvorigennem praksiserfaringer bliver bearbejdet ved inddragelse af teori. Eller de omvendte processer, hvorigennem teori bliver omsat til begrundede praksishandlinger. Denne referenceramme udfoldes i rapporten.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages23
Publication statusPublished - 2019

Cite this