Refleks-baseret elterapi - INCEDO® systemet.

Birgit Tine Larsen, Jannie Tygesen Schmidt, Kristian Hennings

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Titel: Refleks-baseret elterapi - INCEDO® systemet.
Forfattere: Birgit Larsen, fysioterapeut, cand. scient., Ph.D. og Jannie Tygesen Schmidt, fysioterapeut, Cand. Mag. begge adjunkter på Fysioterapiuddannelsen, UCN, og Kristian Hennings, administrerende direktør, Nordic NeuroSTIM.
Baggrund:
Refleks-baseret elektrisk terapi er en ny behandlingsform, som i studier på Brønderslev Neuro-rehabiliteringscenter, har vist en positiv effekt i forbindelse med den tidlige gangtræning af patienter efter apoplexi. Firmaet Nordic NeuroSTIM har udviklet det første refleks-baseret elterapi system, Incedo® systemet, som forventes godkendt til det europæiske marked efteråret 2015. Et af kravene for markedsgodkendelse er dokumentation af udstyrets brugervenlighed.

Formål:
At gennemføre en afprøvning af Incedo® systemets brugervenlighed inden markedsintroduktion.

Metode og Resultater:
I samarbejde med Nordic NeuroSTIM udarbejdede 2 undervisere fra Fysioterapeutuddannelsen, UCN, testprotokoller og gennemførte 3 tests at Incedo ® systemets brugervenlighed: test af håndteringen af Incedo ® systemet under simuleret brug og multiple choice tests af henholdsvis kontrolenhedens bruger interface og anvendelse og læsbarhed af brugermanualen. I alt 26 fysioterapi-studerende fra 3. årgang deltog i afprøvningerne. De studerendes håndteringen af systemet blev vurderet under simuleret brug ud fra 5 brugerscenarier. Observatøren angav bl.a., hvor præcist og effektivt den studerende gennemførte scenariet, og den studerendes egen vurdering og tilfredshed med systemet blev rapporteret. Under multiple choice testen af kontrolenhedens bruger interface blev de studerende bedt om at afkrydse den rigtige tolkning af kontrolenhedens ikoner ud af tre mulige, og i test af brugermanualen skulle det rigtige svar ud af tre mulige afkrydses ud fra læsning af brugermanualen. De anonymiserede data blev behandlet, holdt op mod producentens mål for brugervenlighed og indgik efterfølgende i firmaets dokumentation til de godkendende myndigheder.

Konklusion:
Projektet er et eksempel på et positivt samarbejde mellem et lokalt opstartsfirma og fysioterapeutundervisere og – studerende på UCN, hvor deltagernes kombinerede viden indenfor myndighedskrav, produkt udvikling, afvikling af tests og patient-/behandlingskendskab, er med til at muliggøre introduktionen af en ny behandlingsform indenfor neurologien. Deltagelsen i projektet gav de studerende en mulighed for at få indsigt i nogle af de krav, der stilles fra myndighederne i forbindelse med markedsgodkendelse af medicinsk udstyr, og dermed få et supplement til uddannelsens obligatoriske undervisning indenfor emnet innovation.

Projektet blev gjort muligt gennem offentlig støtte til praksisnær innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler i samarbejde med private virksomheder.

Nøgleord: innovation, brugertest, el-terapi, gangtræning
Original languageDanish
Publication date19 Nov 2015
Publication statusPublished - 19 Nov 2015
EventFoU Symposium 2015 - University College Nordjylland, Aalborg, Denmark
Duration: 19 Nov 201519 Nov 2015

Conference

ConferenceFoU Symposium 2015
LocationUniversity College Nordjylland
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period19/11/1519/11/15

Keywords

  • physiotherapy

Cite this