Risiko- og naturlighedsdiskurser - i sundhedsplejerskerådgivningen og forebyggende hjemmebesøg til ældre

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Siden 1937 har det været en integreret del af det at blive forældre i Danmark at få besøg i eget hjem af en sundhedsplejerske, der vejer og måler barnet og giver råd om amning, søvnrytme, kost, børnesygdomme m.m. Næsten alle forældre tager imod besøgene.

I 1996, knapt 60 år efter indførelsen af sundhedsplejerskeordningen, blev en ny forebyggende ordning indført i Danmark, nemlig forbyggende hjemmebesøg til alle ældre over 75 år. Ordningen har eksisteret stort set uændret siden.

Mens praktisk talt alle spædbørnsforældre tager imod tilbuddet om sundhedsplejerskerådgivning, er det kun omkring hver tredje ældre over 75, der tager imod tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

I en diskursanalyse af sundhedsplejerskerådgivningen til spædbørnsfamilier i to danske kommuner fandt vi, at interne modsætninger mellem det, vi i paperet refererer til som risiko- og naturlighedsdiskurser, er med til at skabe barrierer for den sundhedsfremmende indsats i sundhedsplejerskerådgivningen.
I paperet undersøger vi, om tilsvarende diskursive spændinger kan genfindes i forebyggende hjemmebesøg, og om disse interne diskursive modsætninger i givet fald skaber barrierer for den sundhedsfremmende indsats også i dette domæne. Således analyserer og diskuterer vi interne modsætninger og diskursive overlap i og mellem sundhedsplejerskerådgivningen og forebyggende hjemmebesøg og undersøger, om en spænding mellem risiko- og naturlighedsdiskurser er med til at skabe barrierer for den sundhedsfremmende indsats i begge domæner, såvel i sundhedsplejerskerådgivningen som i forebyggende hjemmebesøg.

Paperet bygger på data fra et kandidatspeciale med analyser af sundhedsplejerskerådgivningen og fra et igangværende ph.d.-projekt om faldforebyggelse blandt ældre.
Original languageDanish
Publication date15 Sept 2014
Publication statusPublished - 15 Sept 2014
EventSygeplejefestival 2014 - Lokomotivværkstedet, København, Denmark
Duration: 15 Sept 201415 Sept 2014

Conference

ConferenceSygeplejefestival 2014
LocationLokomotivværkstedet
Country/TerritoryDenmark
CityKøbenhavn
Period15/09/1415/09/14

Cite this