Rollatoren som hjælpemiddel: Hvilken effekt har brug af rollator på styrke, udholdenhed, balance og livskvalitet?

Research output: ThesisMasterResearch

Abstract

Formål: Rollatoren som hjælpemiddel - Hvilken effekt har brug af rollator på styrke, udholdenhed, balance og livskvalitet på ældre over 65 år?
Formål: Formålet med dette studie, var at afdække en eventuel effekt af længere tids brug af rollator på en ældre målgruppe, i forhold til balance, styrke, udholdenhed og livskvalitet. Der anvendes i Danmark ca. 3.3 mia. kroner årligt på hjælpemidler og boligændringer. På trods af dette store beløb findes der meget lidt dokumenteret viden om hjælpemidlers effekt i forhold til brugerne. Rollatoren er et af de mest anvendte hjælpemidler og indgår ofte som en del af et rehabiliteringsforløb. Den bevilliges som oftest som kompensation for en nedsat funktionsevne.
Materiale og Design: Studiet er et pilotprojekt, med et før - og efter design. Studiepopulationen (n=14), blev testet før og 3 måneder efter, de var påbegyndt at bruge rollator. Balance, styrke, udholdenhed og livskvalitet blev målt ved henholdsvis ”Tandem-test” (TT), ”30 s. Rejse/sætte-sig test” (RSS), ” 2 min. Knæløft-test” (TMKL) og ”EQ-5D”. Rollatorbrugerne udfyldte derudover et struktureret spørgeskema, med det formål yderligere at nuancere og kvalificere data.
Resultater: TT viste en signifikant reduktion på 7,5 sek.(27 sek. vs. 19,5 sek., p=0,004), RSS viste ikke en signifikant forskel på +1 gent. (9 gent. vs. 10 gent., p=0,441), og EQ-5D viste ikke en signifikant forskel på 0,048 (0,723 vs. 0,771, p=0,668). Intraclass Correlation Coefficient (ICC 2,1) viste henholdsvis for TT =0,83, RSS =0,94 og TMKL =0,65. Der viste sig en systematisk fejl for TMKL (p=0,027), og på baggrund af den systematiske fejl blev der set bort fra TMKL, i den videre analyse.
Konklusion: Rollatorbrugere fik efter 3 måneder en signifikant dårligere balance. Det var dog ikke muligt at påvise nogen sammenhæng mellem den observerede dårlige balance og brugen af rollator. Der viste sig ingen tendenser i retning af at brug af rollator havde nogen indvirkning på styrken i benene, hverken af positiv eller negativ karakter. Desuden var ingen signifikant sammenhæng mellem livskvalitet og længere tids brug af rollator. På baggrund af den systematiske fejl kunne vi ikke svarer på, hvorvidt udholdenheden blev ændret ved længere tids brug af rollator.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 1 Aug 2008

Keywords

  • elderly
  • quality of life

Cite this