Samarbejde og konflikter om småbørns hverdagsliv på tværs af daginstitution og familie

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Dette projekt tager afsæt i den nye dagtilbudsreform (Børne og Socialministeriet, 2017), der har et øget fokus på inddragelse og samarbejde med forældre i bestræbelserne på at sikre et fælles fokus på både vanskeligheder og muligheder i børns liv. Vi har i Danmark relativ meget viden om, hvordan høj kvalitet i daginstitutioner øger udsatte børns chancer på lang sigt (Dansk Evalueringsinstitut, 2017; SFI, 2014; Nielsen et al.,2013). Imidlertid har vi begrænset viden om, hvad det, børnenes forskellige voksne gør (eller ikke gør), betyder for børnenes hverdagsliv, hvad der virker og opleves som relevant i samarbejdet med forældrene, og hvad der skal til for at styrke og systematisere dette. Forskningsprojektet har til formål sammen med pædagoger og forældre at udvikle viden om, hvad de fra hvert deres perspektiv oplever og forstår som relevant at samarbejde om. Projektet er nysgerrig på, hvordan forældre er involveret i daginstitutionernes liv og fællesskaber, hvad en sådan inddragelse gør ved forældreopgaven, samt hvordan pædagogernes forståelser og indsigt i børnenes familieliv får betydning for den pædagogiske opgave. Den viden, der udvikles i projektet, er både af praktisk og teoretisk karakter og skal medvirke til at synliggøre kompleksiteten af samarbejdet og dets betingelser og udvikle et grundlag for andre og mere differentierede samarbejdsformer som både forældre og pædagoger kan tage ejerskab af.


Original languageDanish
Publication date13 Mar 2018
Publication statusPublished - 13 Mar 2018

Keywords

  • children and youth

Cite this