Abstract

Stærke fællesskaber i skolen
Denne bog sætter en ny dagsorden for inklusionsarbejdet i skolen. Dens
fokus er, at alle elever skal støttes i at lære at kunne deltage aktivt i de
sociale og faglige fællesskaber og derved realisere deres ret til deltagelse.
De skal lære at handle og forhandle i forhold til den skolepraksis,
som de er en del af, og med de forudsætninger og forskelligheder, de
repræsenterer.
Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal skolens praksis være fleksibel,
foranderlig og i stand til at håndtere mangfoldighed. Og den opgave
kan lærere ikke løfte alene. De må gøre det i samarbejde med skolens
øvrige fagpersoner.
Bogen tilbyder en forståelse af samarbejde, som er funderet på mere
end klar kommunikation, tillid og gode relationer. ‘De gode relationer’
vil nemlig ofte neutralisere de forskelle, der netop skal kvalificere
samarbejdet. Hvis samarbejde skal være virkningsfuldt, skal det inddrage
de involveredes forskellige perspektiver konstruktivt. Netop i
kraft af forskellene kan man skabe nye løsninger.
Bogen er henvendt til lærere, pædagoger, skoleledere og PPR-konsulenter
og andre aktører inden for pædagogisk og organisatorisk
udvikling samt lærer- og pædagoguddannelse.
Original languageDanish
PublisherAkademisk Forlag
Number of pages129
ISBN (Print)978-87-500-5563-1
Publication statusPublished - Feb 2022
SeriesProfessions serien

Keywords

  • children and youth
  • schools, courses and institutions
  • learning, educational science and teaching

Cite this