Sammen om Samfundet

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

Abstract

Evalueringsrapport på ULF-projekt, hvor formål med projektet er beskrevet på følgende måde: at socialt truede mennesker med udviklingshæmning går sammen i frivillige interesse fællesskaber med temaet: Sammen om samfundet.

Deltagerne skal opnå øget viden om civilsamfundet i særdeleshed og samfundet generelt samt udvikle selvværd og sociale kompetencer (kommunikation og fremtræden), så de begynder at integrere sig mere og mere som aktive medborgere sammen med andre borgere ved at give udtryk for deres holdninger og meninger, deltage i borgermøder, beboerforeningsmøder, møder hos kommune og i idrætsforeninger osv. samt engagerer sig som frivillige i deres egen lokalkreds, men også hos andre foreninger og i ULFs landsdækkende arbejde.

I hver lokalkreds uddannes 2 udviklingshæmmede til at lede en ”Sammen om samfundet”-gruppe. I alt 32 frivillige, som i samarbejde med projektkoordinator skal:

Yde sparring i forbindelse med udarbejdelse undervisningsmateriale, deltage i et uddannelsesforløb til leder, tage kontakt til deltagerne og optage disse i en gruppe, stå for at afholde ”Sammen om samfundet”-gruppe herunder evaluering og dokumentation, guide målgruppen i forbindelse med deltagelse i møder i lokalsamfundet mellem mødegangene, guide deltagerne mellem mødegangene i forbindelse med integration i civilsamfundet som frivillige og arrangere sociale aktiviteter.

I lokalkredsene består opgaver i at drive sin egen forening, informationssøgning, arrangere debatmøder samt afholde flere sociale aktiviteter for at styrke fællesskabet.
Original languageDanish
Number of pages31
Publication statusPublished - 31 Mar 2022

Keywords

  • social work and social conditions

Cite this