Sammenhænge mellem social anerkendelse og tillid i relationen mellem personer med demens og deres plejepersonale: et socialpædagogisk bidrag til demensomsorgen i Danmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel tager udgangspunkt i et etnografisk studie primært udført i sommeren og efteråret 2021, der havde til formål at undersøge, hvordan private og professionelle omsorgsrelationer etableres, brydes og/eller forandres i forbindelse med overgangen fra hjem til plejebolig for personer med demens. Artiklen præsenterer det empiriske argument, at professionel omsorg for personer med demens i Danmark organisatorisk og professionelt er indrettet på måder, der tager afsæt i en specifik sundhedspædagogisk tænkning, der i praksis ofte resulterer i, at omsorgen for personer med demens planlægges og angribes som isolerede plejeopgaver. Artiklen problematiserer denne praksis, og peger på, at netop et fokus blandt plejepersonale på ”samværet” fremfor ”opgaven” ofte er en forudsætning for, at personer med demens udviser tryghed og villighed til samarbejde i pleje- og omsorgssituationer. Artiklen undersøger heraf, hvordan en socialpædagogisk tænkning, der tager afsæt i en grundlæggende anerkendelse af det enkelte menneske som et socialt væsen med værdi uanset færdigheder og formåen, kan bidrage til demensomsorgen i Danmark. Artiklen præsenterer det teoretiske argument, at en sådan grundlæggende anerkendelse skaber grobund for en tillidsfuld omsorgsrelation, hvor ikke alene opretholdelsen af en krop er i fokus, men også opretholdelsen af et menneske, der består, trods tab af færdigheder. Artiklen argumenterer afslutningsvist for, at personer med demens kan opleve ”løse koblinger” til velfærdssystemets tilbud og udøvere – ikke i kraft af overgangene mellem tilbud eller i manglen på tilbud, men i de konkrete professionelle indsatser og relationer, der i praksis kan udvise en snæver forståelse af omsorgsopgaven for målgruppen.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
Volume26
Issue number1
Pages (from-to)29-40
Number of pages12
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - Jun 2023

Keywords

  • dementia

Cite this