Sammenligning af to 3D-ganganalysesystemer – understøttet af EMG

Henrik Koblauch, Thomas Heilskov-Hansen

  Research output: ThesisCandidatusResearch

  Abstract

  Tidligere studier har vist en tendens til forskellighed i momenter ved brug af forskellige markørmodelleri 3D videoanalyser. Hvis denne er signifikant, vil forskelle mellem systemerne svækkeoverførbarheden af forskningsresultater, og det er derfor relevant, at klarlægge om en sådanforskel eksisterer. På baggrund af ovenstående problematikker ønskes det undersøgt ommarkørmodellerne beskrevet Vaughan og Kadaba (Helen Hayes) frembyder forskelle ved analyse iVICON-systemet. Eventuelt fremkomne forskelle i ledmomenter og vinkler søges forklaret vedhjælp af variationer i de to modeller. Ligeledes forsøges ændringer i moment forklaret ved hjælpaf elektromyografi (EMG).Metode10 raske unge mænd (alder 29,7 år, range 25-32) deltog i forsøget. Refleksmarkører svarende tilde to ovennævnte modeller blev påsat, hvorpå forsøgspersonen foretog 12 gennemgange med 7forskellige gangarter. EMG og gangsekvenser blev optaget af et VICON-MX-system(OxfordMetrics, Limited, Oxford, England). Data for Helen Hayes-modellen blev analyseret i VICONprogrammetNexus. Vaughan-modellen blev analyseret i et speciallavet MATLAB-program. Datafor de to modeller blev statistisk bearbejdet ved hjælp af en mixed model. EMG data blevanalyseret med en ANOVA samt en post hoc Students t-test med Bonferroni-korrektion.ResultaterDer blev fundet statistisk signifikante (p<0.05) forskelle imellem systemerne. Disse forskelle erfordelt i ledvinkler og momenter i både hofte, knæ og ankel. Dog har modellernes vinkel- ogmomentkurver generelt et ens forløb. De største forskelle, modellerne imellem, er fundet ianklens sagittalplan og knæets frontalplan. Disse forskelle synes at aftage, jo mere proximaltbeliggende leddet er. Sekundært blev det undersøgt, hvorledes de enkelte gangarter adskilte sigfra hinanden i henholdsvis momenter, vinkler og EMG. Der blev ved visuel inspektion af momentogvinkelkurver observeret forskelle mellem gangarterne. Ligeledes blev der påvist signifikanteforskelle i EMG gangarterne imellem.KonklusionDer er statistiske signifikant forskelle på vinkler og momenter målt med henholdsvis Vaughan- ogHelen Hayes-modellen. Ligeledes er der statistisk signifikante forskelle i EMG-aktiviteten mellemde forskellige gangarter. Momentmønstre for begge modeller kan generelt understøttes af EMG.Ved de observerede forskelle er det Helen Hayes-modellen, der afviger mest fra EMG-resultaterneog det i litteraturen beskrevne. Der kan ikke konkluderes på den præcise årsag til disse forskelle ejheller den kliniske relevans.
  Original languageDanish
  Publication statusPublished - 1 Aug 2010

  Cite this