Science teachers' meaning-making of teaching practice, collaboration and professional development

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearch

36 Downloads (Pure)

Abstract

Ph.d.-afhandlingen præsenterer forskning relateret til danske naturfagslæreres konstruktion af forståelse og fortolkning af erfaring, når de involveres i professionelle udviklings-aktiviteter, der følger anbefalinger fra international forskning. I forbindelse med forskningen er en model til at analysere og repræsentere lærerenes ’meaning-making’ blevet udviklet og afprøvet. Data inkluderer en spørgeskema undersøgelse med deltagelse af en kohorte af dimitterende lærere med naturfaglige linjefag, gentaget i deres andet år i praksis, og desuden indgår to case studier. Det ene følger lærere fra et lokalt naturfagsteam i et forløb hvor de indsamler og diskuterer video og andre artefakter fra lokale klasserum. Den anden case handler om en gruppe lærerstuderende med naturfaglige linjefag, ligeledes involveret i video-undersøgelser, for dem i deres fjerde års praktik. To af de lærerstuderendes følges indtil andet år i praksis. Resultater på tværs af de fire artikler peger på, at en aktivitetsbaseret forståelse af naturfags-undervisning er udbredt blandt danske lærere. De har fokus på elevernes engagement, og på at eleverne har hands-on, men ikke så ofte på det naturfag eleverne skal lære gennem aktiviteterne. Desuden peges på en udbredt lav forventning til egen håndtering af opgaven som naturfagslærer, og næsten 1/3 af kohorte-lærerne underviser ikke i naturfag på andet år i praksis. Her er der dog signifikante variationer mellem lærere med de forskellige linjefag. Case-undersøgelserne eksemplificerer, hvordan lærere involveret i artefakt medierede interaktioner kan udvikle tiltro til egen kompetence, og få fokus på elevernes begrebsudvikling gennem hands-on og minds-on naturfag. Fælles granskning af konkrete episoder ser ud til at være en drivende kraft i erkendelsen af et behov for udvikling af egen undervisning, men fortsat forandring fremadrettet ser også ud til at understøttes af nye værktøjer og forskningsbaserede tilgange præsenteret via udviklingsaktiviteterne.
Translated title of the contributionNaturfagslæreres konstruktion af forståelse og fortolkning af erfaringer fra praksis og fra kooperativ professionel udvikling
Original languageEnglish
Number of pages254
Publication statusPublished - 2012

Cite this