Simulationsbaseret undervisning i læreruddannelsen: Forskning og case-eksempler

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

Med udgangspunkt i international forskning i simulationsundervisning i læreruddannelse præsenteres der i kapitlet en nyudviklet model for simulationsundervisning. Modellen tager afsæt i en række dimensioner, i form af kontinua, der kan inspirere og hjælpe underviseren til kvalificeret at planlægge og rammesætte simulationsundervisning i dialog med kolleger og studerende. Det drejer sig bl.a. om, hvorvidt den lærende interagerer med virtuelle eller fysiske objekter og personer, og om hvor undervisningen tager sit afsæt på en akse mellem en konstrueret og en virkelig situation i skolen. Den teoretisk begrundede model følges op af og eksemplificeres gennem en række cases fra læreruddannelsen. De forskellige cases viser eksempler på simulationer gennem microteaching, rollespil, studenterundervisning og digital simulation eksemplificeret med Co-Spaces. Alle cases er fra læreruddannelsen, men begrundelser, diskussion og refleksionsspørgsmål lægger også op til anvendelse i andre professionsuddannelser. I diskussionen adresseres, hvordan simulation kan anvendes didaktisk på en måde, der er fokuseret, reflekteret og giver feedback, der gør det muligt for de studerende at gøre sig refleksive erfaringer med praksis i tæt kobling med teori.
Original languageDanish
Title of host publicationSimulationsbaserede Undervisningsmetoder : Fra teori til praksis
EditorsJette Henriksen, Johanne Grøndahl Glavind, Vibeke Røn Noer
Number of pages21
PublisherGad
Publication date2022
Pages63-83
Chapter3
ISBN (Print)9788712065517
Publication statusPublished - 2022

Cite this