Situeret fremstilling

Research output: Book/Report/PhD thesisBookCommunication

Abstract

Undervisningen i skriftlig fremstilling i grundskolen skal sikre at alle elever udvikler sig til at kunne begå sig i vores demokratiske skriftsprogssamfund. Eleverne skal uddannes til at kunne håndtere mangfoldige skrive situationer både i skolen, men også uden for skolen i fritiden og i fremtiden.
I Situeret fremstilling gentænker vi arbejdet med skriftlig fremstilling. Bogen bygger på et forskningsprojekt der har forsøgt at løse nogle af skrivedidaktikkens centrale problemstillinger. Situeret fremstilling er en sammentænkning af situeret læring og teori om skriftlig fremstilling og literacy med fokus på et didaktisk design som understøtter alle elevers mulighed for at træde ind i hvad Frank Smith har kaldt ”The Literacy Club”.
Bogens første del er en teoretisk diskussion af skrivedidaktikken, samt en udfoldelse af hvad situeret fremstilling er. I bogens anden del kommer de studerende helt tæt på planlægning, udførelsen og evalueringen af et situeret fremstillingsforløb på mellemtrinnet. Meningen er at de lærerstuderende skal kunne mærke savsmuldet i manegen. Bogen sidste del har vi kaldt lærerens værktøjskasse. Værktøjskassen indeholder adskilte kapitler om tegnsætning og stavning i et situeret perspektiv, og kapitler om modellering, elevtekstanalyse, feedback, udfordrede elever og design af tekstsituationer.
Situeret fremstilling henvender sig primært til lærerstuderende med undervisningsfaget dansk på alle klassetrin, men kan også læses af dansklærere i skolen.
Original languageDanish
PublisherSamfundslitteratur
Edition1
ISBN (Print)987-87-593-3175-0
Publication statusPublished - May 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this