Situeret Fremstilling - et nyt paradigme?

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Situeret Fremstilling bygger på et forskningsprojekt der har forsøgt at løse nogle afskrivedidaktikkens centrale problemstillinger. Forskningsprojektet er en sammentænkning afsitueret læring og teori om fremstilling og literacy med fokus på et didaktisk design somunderstøtter elevernes mulighed for at træde ind i hvad Frank Smith har kaldt ”The Literacy Club”.Den teoretiske ramme for forskningsprojektet og dette paper er bl.a. Tanggaard, Lave, Wenger ogBundsgaard. Fokus er på tekstsituationen og læring i situationer. Projektet placerer sig ikompetencediskussionen nær DeSeCos og Bundsgaards position, dvs. med betoning afsituationsaspektet. Den norske skriveforskning (Berge, Ongstad, Smidt og Hertzberg) og denangelsaksiske literacyforskning (Halliday, Barton, Miller og Smith) danner grundlag for projektetsteoretiske ramme.Forskningsdesignet bygger på dele af Bundsgaard & Hansen: ”Innovationscirklen – en model forbrugerdreven innovation” (Cursiv 8/2011 ), men adskiller sig herfra ved at den problemative ogden visionsinnovative fase har fundet sted i projektets optakt. Empirigrundlaget (observationer,litteraturstudier, artefaktanalyser og interviews) blev tilvejebragt i den eksplorative fase der fandtsted i samspil med dansklærere fra praksisfeltet gennem iterative processer.Dette paper vil først diskutere problemerne ved både procesorienteret skrivning og genreskrivningfor derefter at præsentere Situeret Fremstilling som et bud på en praksistilgang og metode hvorelevernes håndtering af simulerede og autentiske tekstsituationer er det didaktiskeomdrejningspunkt. Vi præsenterer og argumenterer for en metode hvor fremstillingsprocessen eren kognitiv proces, der omhandler elevens perspektivskifte mellem producentperspektivet,brugerperspektivet, normperspektivet og det æstetiske perspektiv.Paperet skriver sig dels ind i diskussionen om skolens mål med undervisning i skriftlig fremstilling,og bidrager særligt til diskussionen om lærerens didaktiske overvejelser i forhold til at udvikle alleelevers tekstkompetence og mulighed for at deltage i skriftsamfundet.
Original languageDanish
Publication date2017
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this