Skat for de finansielle uddannelser

Anne Mette Voldbjerg, Henrik Steen Andersen, Erik Schou Nielsen, Dorthe Jørgensen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookEducation

Abstract

Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.

Bogen giver indledningsvis en introduktion til retskilderne og skattemyndighederne. Dernæst gennemgås i selvstændige kapitler skattepligt og -opgørelse, ejendomsbeskatning og salg af fast ejendom, kursgevinstloven og aktiebeskatning. Bogen behandler også indkomstopgørelsen for virksomheder, skattemæssige afskrivninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, pensioner, moms og lønsumsafgift.

Lærebogen er skrevet til brug for undervisningen på en række uddannelser, primært Finansøkonomstudiet, Financial Controller-studiet og Finansbachelorstudiet, således at indholdet er tilpasset studieordningerne på disse uddannelser.
Original languageDanish
PublisherHans Reitzels Forlag
Number of pages219
ISBN (Print)9788741259420
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • economics

Cite this