Skat for de finansielle uddannelser

Henrik Steen Andersen, Erik Schou Nielsen, Dorthe Jørgensen, Anne Mette Voldbjerg

Research output: Book/Report/PhD thesisBookEducation

Abstract

Lærebogen findes her i en revideret 8. udgave. Den er opdateret med seneste lovændringer. Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler.

Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.

Bogen giver indledningsvis en introduktion til retskilderne og skattemyndighederne. Dernæst gennemgås i selvstændige kapitler skattepligt og -opgørelse, ejendomsbeskatning og salg af fast ejendom, kursgevinstloven og aktiebeskatning. Bogen behandler også indkomstopgørelsen for virksomheder, skattemæssige afskrivninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, pensioner, moms og lønsumsafgift.

Lærebogen er skrevet til brug for undervisningen på en række uddannelser, primært Finansøkonomstudiet, Financial Controller-studiet og Finansbachelorstudiet.
Original languageDanish
PublisherHans Reitzels Forlag
Number of pages244
ISBN (Print)9788702356526
Publication statusPublished - 10 Jan 2022

Cite this