Skoletretthet eller fagtretthet? Et studie av elevers motivasjon og interesse for skole og fag

Vibeke Christensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to reportResearchpeer-review

Abstract

Den første kartleggingsundersøkelsen vedrørende elevenes sosiale og faglige
utbytte av skolen i Kristiansand kommune viste at en gruppe elever var lei av
fagene norsk og matematikk. Det var overraskende at det ikke var de samme
elevene som var lei av de to fagene. Det reiste spørsmålet om elever nærmere
måtte betegnes som fagtrette i stedet for skoletrette. Dette spørsmålet blir
undersøkt nærmere i denne kvalitative studien. Innledningsvis blir resultater fra
andre undersøkelser som omhandler elevenes motivasjon for å gå på skole
presentert. Deretter beskrives undersøkelsens teoretiske ramme som har
motivasjonsbegrepet i sentrum. Undersøkelsens design blir beskrevet, analysert
ved hjelp av datateknologi og diskutert. Artikkelen avsluttes med en konklusjon
og didaktiske perspektiver på undersøkelsen.
Original languageNorwegian
Title of host publicationResultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune 2016
EditorsThomas Nordahl, Bengt Persson, Lars Qvortrup, Line Skov Hansen
Number of pages20
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitetsforlag
Publication date2016
Pages34-54
ISBN (Print)978-87-7112-574-0
Publication statusPublished - 2016
SeriesFULM: Forskningsinformeret Udvikling af LæringsMiljøer
Number2/2016

Keywords

  • public school
  • motivation

Cite this