Skolevalgets nye kontekst: om privatskolernes rolle i det danske grundskolemarked i en tid mellem autonomi og accountability

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen handler om uddannelsespolitiske forandringer de sidste ti år, og hvordan de ændrer privatskolernes rolle i Danmark. Forandringerne sættes i første omgang på begreb med den engelske sociolog Margaret Archer, der har sammenlignet nati-onale uddannelsessystemers historie og lagt vægt på de danske privatskolers auto-nomi. Men forandringerne bryder med Archers sondring mellem centraliserede og decentraliserede uddannelsessystemer, og vha. den franske sociolog Pierre Bour-dieu udfordres Archers autonomibegreb, og det vises, hvordan magten til at ud-øve symbolsk vold i den danske grundskole i høj grad er flyttet fra de enkelte sko-ler til nationalt og internationalt plan. Artiklen skitserer, hvad dette indebærer for danske privatskoler og viser eksempler på, hvordan man fra skolernes side indtil nu har forholdt sig.
Original languageDanish
JournalUddannelseshistorie (year)
Volume44
Pages (from-to)50-66
Number of pages17
ISSN0900-226X
Publication statusPublished - 1 Dec 2010

Keywords

  • public school

Cite this