Skrivedannelse

Anne Bock

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

Abstract

I Danmark er skriveundervisningens læremidler og afgangsprøve i skriftlig fremstilling I høj grad fokuseret på elevernes genreforståelse og-korrekthed – inspireret bl.a. af den australske genrepædagogik (Carlsen 2010). Denne præsentation er en kritik af en ensidig skrivedidaktik, hvor elevernes udvikling af ”stemme” (Krogh 2012) og skrivningens sammenhæng med erkendelse og eksistentielt nærvær, det ”at skrive sig selv” (Foucault i Brügger m.fl. 1995), ligger i skyggen.
I et mindre fænomenologisk inspireret forskningsprojekt i den danske folkeskoles ældste klasser har jeg i samarbejde med klassen dansklærere undersøgt elevernes oplevelse af skrivningens potentiale i forskellige skrivesituationer. Elevernes udsagn peger på fem overordnede tematiseringer; autonomi, skriveprocessen, fiktionsskrivning, sammenhæng mellem læsning og skrivning og skrivning og erkendelse/nærvær.
Projektet peger således ikke på en færdig metode til skriveundervisning, men interesserer sig for nye og kendte veje at gå, der kan styrke den enkelte elevs mulighed for at gennem skrivning, forstået som begivenhed, komme til syne som unikt subjekt (Biesta 2015).
Ifølge undersøgelser i Norge og i England har skriveunderviseres mangel på positiv skriveridentitet (Klemp m.fl. 2016) stor betydning for deres elevers skriverudvikling.
Spørgsmålet er, hvordan vi i læreruddannelsen nytænker skriftligheden på en måde, der styrker de studerendes skriveridentitet og uddanner lærere med lyst og mod til at varetage skriveundervisning for børn med blik for det eksistentielle aspekt og elevernes udvikling af stemme (Krogh 2012)? Hvordan kan skrivning i skolen og på læreruddannelsen også handle om at kaste sig ud ”i sig selv og det andet og ukendte” (Ringgaard 2013).
Referencer:
• Biesta, Gert J. J. : Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik. Klim 2015
• Brügger, Niels, Eliassen, Knut Ove, Jens Erik Kristensen: Foucaults masker, Modtryk 1995
• Carlsen, Benny Bang: Genredidaktik – som en flerfaglig ressource i dansk. Klim 2010
• Cremin, T., Locke, T. (2017). Writer identity and the teaching and learning of writing. New York, Routledge
• Klemp, Nilssen, Strømman, Dons (2016). På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten I dialog med teori og praksis. Cappellen Damm Akadamisk
• Krogh, Ellen: Literacy og stemme, Ongstad, S. (red.) Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Oslo: Novus Forlag 2012. 

• Ringgaard, Dan: Creative Writing I Litteraturen, Kjældgaard, Lasse m.fl., Aarhus Universitetsforlag 2013. Samt indtrædelsesforelæsning af samme 2016
Original languageDanish
Publication date2022
Publication statusPublished - 2022
EventDen 16. Nordiske Læreruddannelseskonference (flyttet til 2022) - Fakultetet for Pædagogik og Uddannelse på Færøernes Universitet i Tórshavn, Torshavn, Faroe Islands
Duration: 3 May 20225 May 2022

Conference

ConferenceDen 16. Nordiske Læreruddannelseskonference (flyttet til 2022)
LocationFakultetet for Pædagogik og Uddannelse på Færøernes Universitet i Tórshavn
Country/TerritoryFaroe Islands
CityTorshavn
Period03/05/2205/05/22

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this