Slutrappport for Bioanalytiker på nettet (P5): - Udvikling af bioanalytikeruddannelse som netundervisning

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

2 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afrapportering gennemgår med udgangspunkt i projektbeskrivelsen
Projektets formål
Projektets mål
Projektets resultater.
Nogle resultater er beskrevet i andre publikationer og vil derfor kun være omtalt kort i denne rapport, idet der henvises til publikationerne. Andre resultater vil blive beskrevet i større detalje, da erfaringerne ikke er publicerede.
Videncenterprojektet med at tilrettelægge en e-bioanalytikeruddannelse 1 startede foråret 2007 med Anne Marie Zwergius, JCVU 2 , som projektleder. Da hun valgte at skifte job ultimo 2007 blev projektledelsen overtaget af Poul Henning Christensen, Sygeplejerskeuddannelsen Århus, JCVU. Grundet personlige omstændigheder måtte Poul Henning Christensen afstå projektledelse medio 2008, hvorefter undertegnede overtog det hverv.
Forenklet kan det siges, at Anne Marie Zwergius bidrog med at formulere rammerne for projektet og med at starte projektet. Poul Henning Christensen videreførte og udviklede projektet ved blandt at formulere en række delprojekter, som det følgende vil tage udgangspunkt i. Undertegnede fik til opgave at afslutte projektet.
Udviklingen af e-bioanalytikeruddannelsen har været støttet af en lang række konsulenter fra VIML/CELM og fra @ventures, Kompetencecenter for e-læring/eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring, hvilket vil fremgå af det følgende.
Original languageDanish
Number of pages22
Publication statusPublished - Jun 2010

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • education, professions and jobs

Cite this