Smagsoplevelse og Fordybelse: Elevens virksomhed i en æstetisk funderet didaktik

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication

Abstract

Smag og smagsoplevelser har en selvstændig plads i faget madkundskab, og som sådan er de sigtekorn for dannelsesforestillinger. Med afsæt i teorien om kategorial dannelse drøfter kapitlet, hvordan fordybelse gennem sansebaserede og æstetiske smagsoplevelser på den ene side og analytiske aktiviteter på den anden siden kan åbne faget for eleven og åbne eleven for faget. Fordybelse sker, når fænomener og sammenhænge træder tydeligere frem for eleverne, end de gjorde med en mere overfladisk iagttagelse, og fordybelse kan anskues som en kognitiv-psykomotorisk bevægelse, en affektiv bevægelse og en æstetisk bevægelse hen imod mere kompetente greb og begreb om noget. Kapitlet præsenterer til sidst en didaktisk firfeltsmodel,hvor fordybelse og udvikling af kategorier kan finde sted i forløb, der giver plads til et varieret samspil mellem æstetiske, analytiske, håndværksmæssige og kommunikative virksomhedsformer.
Original languageDanish
Title of host publicationPerspektiver på smag
EditorsLiselotte Hedegaard, Jonathan Leer
Number of pages16
PublisherSmag for Livet og Laboratorium for sammenhængende undervisning og læring
Publication dateNov 2017
Pages13 - 29
Chapter1
ISBN (Print)978-87-93551-00-8
ISBN (Electronic)978-87-9355-101-5
Publication statusPublished - Nov 2017

Cite this