Spørg mig: En photovoice undersøgelse af unge hjemløses erfaringer med hjem, hjemlighed og hjemløshed.

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Nøgleord:
Metodiske overvejelser, Visuel sociologi, deltagerbaserede datametoder, fotointerviews, hjemlighed, hjemløse unge 18-30 år.

Baggrund:
Workshoppen tager udgangspunkt i et eksplorativt forskningsprojekt finansieret af VIA’s ”Videnscenter for samfund og socialarbejde” i et forskningsprogram med fokus på ”udsatte borgere”

Formål:
At afdække hjemløse unges erfaringer med; hjem, hjemlighed, hjemløshed med henblik på at give disse erfaringer en stemme i forskningen og samfundsdebatten. Flere rapporter har peget på at de hjemløses egen stemme mangler i forskningen f.eks.:
- SPUK 2014: Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker
- Katznelson, Noemi; Jørgensen, Helene Elisabeth Dam; Sørensen, Niels Ulrik (2015): Hvem er de unge på kanten, Ålborg Universitet, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitetsforlag
Vi tager udgangspunkt i Ida Wentzel Winthers forskning i hjem og hjemmelig, der konkluderer at et hjem er meget mere end en bolig. Et hjem kan være mange forskellige ting og et hjem kan både etableres i, men også uden en fast bolig, da et hjem er en tilstand og ikke en genstand. Hjemlighed opstår i relationen til steder og genstande. Det er disse komplekse forhold, som vi gerne vi høre borgernes bud på med henblik på at give disse erfaringer en stemme i forskningen og samfundet.
- Ida Wentzel Winther (2006): Hjemmelighed – kulturfænomenologiske studier. Århus Universitets forlag

Metode:
Vi vil præsentere vores erfaringer med at anvende forskningsmetoden: Photovoice, som er en kvalitativ forskningsmetode, der i den internationale forskningslitteratur beskrives som en demokratiserende og empowerment-skabede forskningsproces for de involverede udsatte.
De udsatte borgere, der deltager i forskningsprojektet, tager fotos af deres hverdag med afsæt i temaerne: hjem, hjemlighed og hjemløshed. Disse fotos danner derefter baggrund for et efterfølgende interview.

Resultater:
Vi har fået tvetydige resultater med hensyn til brugen af Photovoice metoden. Vi har både haft tekniske problemer, problemer med at deltagerne følte et pres mht. at levere den ”rigtige” slags motiver. Det er også tvivlsomt, om
visuelle udtryk virkelig siger mere end 1000 ord, som er udgangspunktet for den visuelle, sociologiske tilgang til data. Deltagerne har desuden givet udtryk for, at det har været svært at finde motiver, der udtrykte det, de gerne ville vise. Det er en ikke ubetydelig opgave at deltage som udsat borger i denne type af involverende forskningsprojekter.
På trods af disse vanskeligheder peger vores projekt og resultaterne dog tydeligt i retning af, at de hjemløse unges erfaringer med hjem, hjemlighed og hjemløshed, er, at et hjem ikke blot er en bolig, men i høj grad også en tilstand af mere eksistentiel karakter. Så hjemløshed kan ofte ikke alene afhjælpes med et tilbud om en bolig og praktisk bostøtte!
Original languageDanish
Publication date23 Aug 2017
Number of pages2
Publication statusPublished - 23 Aug 2017
EventNUVO- konference 2017: Tema: Udsatte stemmer – de hørte, uhørte og overhørte - Konferencecenter "Huset", Middelfart, Middelfart, Denmark
Duration: 23 Aug 201724 Aug 2017
http://uc-nuvo.dk/seminar-23-og-24-august-2017-i-huset-i-middelfart/
http://uc-nuvo.dk/wp-content/uploads/2014/03/Call-NUVO-seminar-23.-og-24.-august-2017.pdf

Conference

ConferenceNUVO- konference 2017
LocationKonferencecenter "Huset", Middelfart
Country/TerritoryDenmark
CityMiddelfart
Period23/08/1724/08/17
Internet address

Keywords

  • social work and social conditions

Cite this