Spørgsmål til teksten Hesteiglen

Marianne Samuelsson Laursen, Signe Elmstrøm Rasmussen, Pia Mortensen

Research output: Other contributionOtherCommunication

Abstract

Afdækning af teknologibaserede læsestrategier er et pædagogisk redskab, der skal give et indblik i børns brug af læsestrategier, når de læser alderssvarende tekster med brug af læse-skriveteknologi (LST). Formålet er gennem observation og samtale at afdække barnets kendskab til og sikkerhed i brug af teknologibaserede læsestrategier. Materialet kan give de voksne omkring barnet en mere systematisk viden om, hvilke strategier barnet har brug for som støtte til at træne, når det læser, og også hvilke nye strategier barnet skal introduceres til.

Materialet består af fire dele:
- Vejledning til Afdækning af teknologibaserede læsestrategier
- Observationsark og spørgeguide til Afdækning af teknologibaserede læsestrategier
- Teksten Hesteiglen
- Spørgsmål til teksten Hesteiglen
Original languageDanish
Publication date22 Mar 2022
PublisherNationalt Videncenter for Læsning
Number of pages3
Publication statusPublished - 22 Mar 2022

Cite this