Specifik nakke- og skuldertræning til tandlæger, klinikassistenter og tandplejere

Gitte Hansen Fredslund, Gisela Sjøgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Introduktion – Prævalensen for nakke- og skuldersmerter er meget høj hos tandlæger, klinikassistenter og tandplejere (medarbejdere i tandplejen), idet de er udsat for ensidigt gentaget arbejde. Specifik nakke- og skulderstyrke- træning med en varighed fra 12-60 minutter om ugen har i tidligere undersøgelser vist at nedsætte nakkesmerter hos kontoransatte og laboranter, dvs. arbejdstagere med tilsvarende ensidigt gentaget arbejde i nakke/skuldre. Formål – At undersøge, om 6 minutters specifik styrke- træning, hver dag 5 dage om ugen vil reducere eller helt afhjælpe nakke- og skuldersmerter hos medarbejdere i tandplejen, der har smerter i nakke og skulderregionerne. Materiale og metoder – Der blev rekrutteret 41 kvinder og to mænd, som havde smerter i nakke- og skulderregion mindst otte dage det forløbne år og med en smerteintensitet de sidste tre måneder ≥ 2 på en nominal skala fra 0-9 (0 svarende til ingen smerte og 9 værst tænkelig). De blev randomiseret til en referencegruppe (REF) eller en træningsgruppe (TG), der trænede med elastik: shrugs, lateral raise, reverse flies og front raise. De primære resultatmål var smerteintensitet i nakke og skulder, og de sekundære resultatmål var arbejds- evne målt på en nominal skala fra 0-4 vurderet for fire spørgsmål om besvær med at udføre arbejdet (0 bedst, 4 værst).
Resultater – Ved baseline havde TG gennemsnitsværdier (± sd) for smerte i nakken på 5,00 (± 1,67) de seneste tre måneder og i højre skulder på 4,05 (± 3,15) den seneste uge. Disse var ikke signifikant forskellige fra REF. Sammenlignet med REF faldt smerteintensiteten signifikant i TG med 1,22 point i nakken (TG-2,32 (±1,97) og REF -1,10 (±2,03)) og 1,62 point i højre skul- der (TG-2,05 (±1,78) og REF -0,43 (±2,64)). I TG – men ikke i REF – blev arbejdsevnen signifikant forbedret fra baseline 1,21 (± 0,98) til followup 0,53 (± 0,70), og denne ændring for at udføre sit arbejde så godt, som man vil, var også signifikant større i sammenligning med REF. Konklusion – En lille daglig dosis specifik styrketræning reducerer nakke- og skuldersmerter og forbedrer ar- bejdsevnen hos medarbejdere i tandplejen.
Original languageDanish
JournalTandlaegebladet
Issue number12
Pages (from-to)988-995
Number of pages8
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • professional bachelor programmes

Cite this