Abstract

VIAdukt handler om Didaktik, Udvikling, Kompetence og Teknologi – i VIA. Initiativet er forankret i VIA It og digitalisering.
VIAdukt er en videreudvikling af VIAs digitale transformationsprogram, indsatsområde 1.10 om digitalisering og didaktik. Indsatsområdet blev etableret i sommeren 2020 på foranledning af Covid-19 -nedlukning, -omlægning og -omstilling i foråret samme år. Erfaringer fra den didaktiske disruption, som Covid-19 omlægningen var anledning til i foråret 2020, var en trædesten for indsatsen i 2021. Hvor Covid-19 omstillingen i vid udstrækning var baseret på handletvang til nødundervisning ud i det uvisse, var perspektivet i 2021 en mere langsigtet didaktisk udvikling. Indsatsen i 2021 var derfor koncentreret om didaktisk modellering baseret på erfaringer i VIAs uddannelser.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages7
Publication statusPublished - 27 Jun 2022

Cite this