Statusnotat: Sproglærerprofilen på Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

56 Downloads (Pure)

Abstract

I dette statusnotat redegør vi for erfaringerne med de første to årgange på Sproglærerprofilen på Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College. Notatet er udarbejdet af Line Møller Daugaard og Kim Egeskov.

Statusnotatet indledes med en kort redegørelse for baggrunden for Sproglærerprofilen, VIA og AUs fælles ansøgning til det igangværende friuddannelsesforsøg og en kort status på Sproglærerprofilen i afsnit 1. I afsnit 2 beskriver vi, hvordan vi rekrutterer, informerer og kommunikerer om Sproglærerprofilen, og hvordan vi inddrager de lærerstuderende i drift og udvikling af profilen. Herefter beskrives Sproglærerprofilens centrale elementer; Appetit på sprog i afsnit 3, Sprogligt boost i afsnit 4 og Spansk i skolen i afsnit 5. Notatet afrundes med en opsamlende midtvejsvurdering i afsnit 6. Heri samles trådene fra de forudgående afsnit, og der afrundes med en afsluttende midtvejsvurdering og indstilling.

Det fulde billede af Sproglærerprofilen fås ved at læse notatet i sin helhed; et hurtigt overblik kan opnås ved at læse afsnit 1 og 6, der tilsammen fungerer som et executive summary.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages48
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • teacher education

Cite this