Abstract

Baggrund. Det er almindeligt anerkendt, at genetik spiller en større og større rolle inden for sundhedsområdet. Dette har affødt en løbende diskussion om de genetiske kompetencer, som sundhedspersonale bør besidde. Sygeplejersker er nøglepersoner inden for sundhedsområdet, og adskillige internationale studier har vist, at den aktuelle undervisning i genetik i sygeplejerskeuddannelsen er utilstrækkelig. Andre studier har vist, at mange sygeplejersker har meget begrænset viden om genetik.

Formål. At få indblik i indholdet og omfanget af genetik i den danske sygeplejerskeuddannelse.

Metode. Vi har udført en spørgeskemaundersøgelse, der inddrog én underviser i naturvidenskab fra hver af de 26 danske sygeplejeskoler. Informanterne blev adspurgt om status for genetik på deres sygeplejeskole, bl.a. pensum, antal undervisningslektioner og eksamen.

Resultater. Med en responsrate på 100 pct. fandt vi stor variation mellem de forskellige skoler med hensyn til, hvor mange genetiklektioner der blev udbudt; fra to til 11 lektioner. Der var ligeledes stor variation med hensyn til pensum. De fleste skoler benyttede den ene af to lærebøger skrevet på dansk, og klassiske genetikemner såsom DNA-struktur, proteinsyntese, enkeltgenssygdomme, stamtræer og kromosomafvigelser var en del af pensum på næsten alle skoler, med variation i detaljeringsgraden. Genetiske emner af særlig relevans for sygepleje og sundhedsområdet som f.eks. farmakogenetik og cancergenetik var kun en del af pensum på nogle skoler. Genetik var kun et mindre eksamensemne (hvis overhovedet), og inkludering af etiske og sociale aspekter af genetik varierede betydeligt.

Konklusion. Dette studie giver et unikt indblik i situationen med hensyn til genetik i den danske sygeplejerskeuddannelse, og vi argumenterer for, at det er vigtigt med nationale anbefalinger vedrørende genetikundervisning i sygeplejerskeuddannelsen for at udnytte det fulde potentiale af genetik i sundhedsvæsnet.
Original languageDanish
JournalFag & Forskning.
Volume2020
Issue number1
Pages (from-to)40-49
Number of pages10
ISSN2445-9461
Publication statusPublished - 2020

Cite this