Story/Dialogue: Nyt redskab til evaluering af børns handlekompetence?

Ulla Pedersen

Research output: ThesisMasterResearch

7 Downloads (Pure)

Abstract

Som evaluator i et kommunalt satspuljeprojekt har jeg søgt en metode til evaluering af børns handlekompetence. Litteraturen giver flere metodeforslag, og den canadiske Story/Dialogue metode synes at rumme særlige muligheder, da den ud over at være et evalueringsredskab også indeholder en proces til styrkelse af deltagernes empowerment. Efter at have fastslået, at
empowermentteorierne er forenelige med det værdigrundlag og den pædagogiske indfaldsvinkel, der forbindes med handlekompetencebegrebet, udvikler jeg en ny udgave af S/D metoden, særligt rettet mod børn. Dette gøres vha. input fra S/D metodens skaber, Ronald Labonte, samt ved at benytte dele af Appreciative Inquiry metoden. Den nye metode afprøves i et pilotprojekt.
Metodeafprøvningen viser positive anvendelsesperspektiver for vurdering af handlekompetence i en børnegruppe. Børnene får rum til at fortælle om deres viden og handleerfaringer, og der ses eksempler på, at metoden styrker deres engagement, visionsdannelse og kritiske sans. Bl.a. udvikler børnene en vision om, at skolen som setting skal styrke sundheden i et tæt fællesskab, og at alle elever deltager aktivt sammen med deres familie. Min undersøgelse inddrager S/D metodens egen analysemetode (teorinoter) og en traditionel, kvalitativ analyse. Et nytilført element, lege til styrkelse af fællesskab og kreativitet, gør det endvidere muligt at supplere børnenes udsagn med deltagerobservationer.
Perspektiverne i den nyudviklede S/D metode berettiger således til national introduktion på den sundhedsfaglige og –pædagogiske arena samt til drøftelse i de internationale sammenhænge, som anvender metoden til voksne.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Publisher
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • action competence
  • promoting health
  • empowerment
  • children
  • health

Cite this