Studerende som medudviklere i sundhedsvæsenet: fordrer ambivalenstolerance

Cathrine Sand Nielsen, Tina Kramer, Kirsten Frederiksen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel diskuterer udfordringer og modsætninger, forbundet med samfundspolitiske krav til sundhedsprofessionsuddannelsernes fremtidige håndtering af patient-/borgercentrerede, tværprofessionelle og tværsektorielle forløb i sundhedsvæsenet.
I studieforløbet 'InterTværs' samarbejder studerende patient-/borgercentreret på tværs af sundhedsvæsnet for at styrke deres tværprofessionelle kompetencer.
Baseret på to etnografiske ph.d. studier, der med kritisk teori som teoretisk ramme følger studieforløbet InterTværs, viser artiklen, hvordan professionsuddannelser gennem projekter som “InterTværs” har potentiale til at gøre studerende til med-skabere af et sammenhængende sundhedsvæsenet. På en og samme tid vises feltets ambivalens for denne udvikling. Med empiriske data som udgangspunkt kortlægges udviklingen af nye tværprofessionelle praksisfællesskaber på tværs af professioner, enheder og sektorer.
I artikel vises, hvordan vejledere og studerendes i fællesskab manøvrerer i de mange modsætninger, der opstår mellem traditionel mono-professionalisme og den ’nye’ tværprofessionelisme.
Artiklens hovedbudskab er, at den manglende monoprofessionelle ambivalenstolerance for tværprofessionelisme, udgør en hindring for udvikling af et sammenhængende patientcentreret sundhedsvæsen.
Original languageDanish
Article number1
JournalSundhedsprofessionelle Studier
ISSN2446-1563
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this