Abstract

Professionsbacheloruddannelsernes studentersammensætning er gennem de seneste 20 år ændret markant, idet der optages flere studerende med svage studieforudsætninger og fra uddannelsesfremmede hjem end tidligere (DEA 2022). Professionsbacheloruddannelserne indskriver sig i en generel samfundsproblematik, der er kendetegnet ved en overvægt at studerende, der har læseudfordringer. Undersøgelsen omfatter screening af 3432 studerende og 22 kvalitative interview. Hovedvægten af de screenede studerende, det vil sige 59 %, er ved studiestart kendetegnet ved at være utrænede læsere, mens 15 % er svage utrænede læsere. 74 % af de optagne studerende starter deres studie med læseudfordringer i varierende grad. Cirka en fjerdedel (26 %) kan betegnes som sikre og rutinerede læsere. De interviewede studerende eksperimenterer med forskellige studieteknikker. De tilstræber at effektivisere deres læsning af faglitteratur, og de er fokuseret på, hvordan de effektivt kan studere og tilrettelægge deres studie. Læsning opfattes som et middel til at opnå viden, der er direkte brugbar i forhold til at levere til prøver og i det arbejdsområde, de studerende uddanner sig til. De interviewede studerende, der har dysleksi eller kommer med en flersproglig baggrund, har nogle særlige udfordringer. I det deres læseudfordringer og manglende sproghandlinger på dansk fører til, at de ikke får lige adgang til de faglige og sociale fællesskaber i klassen. Organiseringen og planlægningen på uddannelserne opleves i større eller mindre grad som fragmenteret.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages57
ISBN (Electronic)978-87-93894-48-8
Publication statusPublished - 1 Apr 2023

Keywords

  • education, professions and jobs
  • learning, educational science and teaching

Cite this