Studiekompetence: et tværfagligt samarbejde

Karin Lodberg, Margrethe Skovgaard Larsen, Bente Rindsig Pedersen, Maria Stenfeldt Schneider, Carsten Munch Nielsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearch

Abstract

Artiklen diskuterer veje til at styrke studerendes studie- og informationskompetencer. Der argumenteres for, at læring af de studietekniske metoder og kompetence til informationssøgning må prioriteres i uddannelsernes curriculum på lige fod med den traditionelle fagforståelse. Med afsæt i Basil Bernsteins klassifikationer af curriculumkonstruktioner skitseres forskellige grader af samarbejde mellem studievejledere, bibliotekarer og fagundervisere, og der peges på den gensidige afhængighed mellem læring af et givet fagindhold og udvikling af studie- og informationskompetencer. Til illustration af de teoretiske refleksioner beskrives erfaringer fra et gennemført projekt ved sygeplejerskeuddannelsen i Århus, hvor fagundervisere påtog sig medansvar i udvikling og konsolidering af studerendes studie- og informationskompetencer.
Original languageDanish
Title of host publicationFra information til læring : bibliotek og uddannelse i vidensamfundet
EditorsMaj Rosenstand, Karen Harbo, Lars Birch Andreasen
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDanmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
Publication date2007
Pages107-120
ISBN (Electronic)978-87-88781-05-2
Publication statusPublished - 2007

Cite this