Styrkelse af tyskfaget i Danmark gennem mindretallets pædagogiske og didaktiske kompetencer

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

4 Downloads (Pure)

Abstract

Det er en kendsgerning at det tyske sprog er under pres i Danmark. Igennem hele uddannelsessystemet – fra grundskole til universitet - har der de seneste år været en faldende interesse for det tyske sprog. Med Tyskland som Danmarks førende eksportpartner er denne tendens alarmerende. En særlig udfordring har været at vække interessen og glæden for det tyske sprog hos børn og unge. I den dansk-tyske grænseregion findes der dog en lille enklave, hvor det tyske sprog og tysk kultur lever i bedste velgående – det tyske mindretal. Her findes tyske vuggestuer, børnehaver, skoler og et gymnasie. Mindretallets institutioner er karakteriseret ved at eleverne både lærer det tyske og det danske sprog på modersmålslignende niveau. Samtidig føres børnene ind i både den tyske og den danske kultur. I skolerne er undervisningssproget tysk og et særkende ved mindretalsinstitutionerne er at børnene ikke altid har institutionssproget eller undervisningssproget som deres første modersmål. Dette stiller en række særlige krav til den måde skolerne tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på. Tager man i betragtning at det tyske gymnasium i Aabenraa i en årrække er kåret blandt de ti bedste gymnasier i Danmark, bliver det tydeligt at det tyske mindretal er i besiddelse af en vigtig erfaringsviden i forhold til hvordan børn bedst muligt undervises på tysk. I mindretallets skoler lykkes det at leve det tyske sprog og skabe en glæde ved sproget, hvilket er vigtige forudsætninger for at skabe lysten til at lære sproget.
Original languageDanish
Number of pages15
Publication statusPublished - 1 Feb 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this