Sunde Unge Gennemfører Erhvervsuddannelse - Et projekt om sundhedsprocesser, trivsel og fællesskaber

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

27 Downloads (Pure)

Abstract

Denne hovedrapport beskriver et projekt på erhvervsskoler i Region Sjælland, der forløb i perioden januar 2022 til december 2023. Indledende er der i 2020 udarbejdet et forprojekt Delprojekt 0. Projektet arbejdede med elever og lærere på grundforløbene GF1 og GF2. Rapporten beskriver baggrunden for flere delprojekter, der bl.a. har givet anledning til tre idekataloger med ideer til det fortsatte sundhedsfremmende arbejde til brug for lærere på erhvervsskoler. I projektet har lærere og kantinemedarbejdere på erhvervsskoler sammen med
projektgruppen fra Professionshøjskolen Absalon udviklet, afprøvet og evalueret en række interventioner med eleverne. Målet var at udvikle didaktiske metoder til at skabe og fastholde en stærk sundhedsfremmende kultur på skolerne og gennemgående arbejdede vi med at facilitere deltagelse gennem didaktisk rammesætning; en måde at arbejde på, der var central og gennemgående i alle interventioner. Projektet havde fokus på bevægelse og sund mad og måltider samt generel viden om sundhed, og det helt gennemgående tema har været at fremme
elevernes trivsel og læring gennem fællesskab, samarbejde og deltagelse i et trygt miljø. Den overordnede metode har været aktionsforskning med høj grad af deltagerinvolvering. Der blev arbejdet med workshops til udvikling af metoder, afprøvning af metoderne samt evaluering gennem interviews, spørgeskema og
observation. Viden om sundhed blev både afdækket og udviklet gennem bevægelsesaktiviteterne og gennem spil, der også fremmede elevernes deltagelse og samarbejde. Desuden blev der arbejdet med metoden Design Thinking til
udvikling af undervisningsforløb, hvor eleverne i løbet af fire dage arbejdede med produktudvikling og læring. Metoden kræver en stringent didaktisk ramme-sætning med henblik på at fremme elevernes handlekompetence til at forstå og løse de hverdagsproblemer, der kan opstå i deres kommende arbejdsliv. Bevægelse indgik både i skemalagte bevægelsestimer og som et didaktisk element i den teoretiske undervisning. I bevægelsesinterventionerne afprøvede vi sammen med lærerne forskellige former for bevægelse i forbindelse med undervisning og læring. I skemalagte bevægelseslektioner arbejdede projektgruppen direkte
med eleverne for at udvikle og afprøve hvilken betydning rammesætning og justering af aktiviteterne havde for elevernes deltagelse og engagement. Det var tydeligt, at den didaktiske rammesætning generelt havde stor betydning for elevernes deltagelse og læring, ligesom deltagelse blev fremmet af, at løbende justeringer var tilpasset elevernes fysiske og kognitive kapacitet. Elevernes samarbejde om bevægelsesopgaver skabte en følelse af fællesskab på tværs af klassens eksisterende gruppedannelser. Sund kost for eleverne handler om mulighed for at træffe hensigtsmæssige valg. Her var fokus derfor på at
kantinemedarbejderne, gennem engagement og kompetenceudvikling blev rustet til at fremme elevernes sunde madvaner med udgangspunkt i et brugerperspektiv. Dette skete gennem workshops med kantinemedarbejderne og udvikling af deres viden om elevernes perspektiv. Dette var for at skabe sunde måltider, der imødekom elevernes præferencer samt at skabe en købsarkitektur, der bl.a. gennem nudging ændrede elevernes købsadfærd. Projektets aktiviteter har været med til at skabe rum for, at eleverne kunne udvikle handlekompetencer til at
mestre skolelivet. Projektet afdækkede betydningen af et højt niveau af elevengagement, en stærk strukturel støtte samt en inkluderende tilgang, der respekterer og værdsætter elevernes forskelligheder, har indvirkning på
elevernes oplevelse af at høre til og være en del af et fællesskab.
Original languageDanish
PublisherProfessionshøjskolen Absalon
Number of pages51
ISBN (Electronic)9789892717986
Publication statusPublished - Dec 2023

Keywords

  • children and youth
  • movement
  • health, nutrition and quality of life
  • action competence
  • diet

Cite this