Sundhedsfremme og bevægelse på pædagoguddannelsen

Børge Frank Koch

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

I 2014 blev pædagoguddannelsen i Danmark reformeret med en ambition om at styrke uddannelsen. Reformen af uddannelsen skal understøtte målet om øget social mobilitet i befolkningen og styrke uddannelsen på fire områder, nemlig højere faglighed og kvalitet, handlekompetencer og bedre sammenhæng i praksis, øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans og styrkede tværprofessionelle kompetencer. De første to evalueringer af uddannelsen efter reformen, gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), tyder på, at uddannelsen endnu ikke er i mål. Denne artikel belyser, om det at arbejde med video og e-portfolio kan være en hjælp til at nå intentionerne bag reformen. Sagt med andre ord, kan video og e-portfolio være et pædagogisk og didaktisk redskab i undervisningen, der kan være med til at skabe højere faglighed og bedre sammenhæng imellem teori og praksis.
Original languageDanish
JournalMOV:E
Issue number6
Pages (from-to)62-67
Number of pages6
ISSN2246-8137
Publication statusPublished - 1 Aug 2018

Keywords

  • children and youth
  • information and communication technologies and e-learning
  • schools, courses and institutions
  • education, professions and jobs

Cite this