Sygepleje og patientinvolvering

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication

Abstract

I dette kapitel vil vi beskrive begrebet patientinvolvering og give vores bud på hvilken betydning det har for patienter, sundhedsprofesionelle og samfundet. Som sygeplejestuderende er det relevant at have kendskab og forståelse for begrebet, da patientinvolvering er en central del af sundhedsvæsenet og dermed har indflydelse på det at være sygeplejerske. Begrebet inkluderer både det curologiske og patientlogiske perspektiv og indgår på flere måder i bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje, hvor formålet er, at den uddannede selvstændigt skal kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samarbejde med patient, borger og pårørende om sygepleje. I læringsmålene indgår der under viden, at den uddannede skal kunne forstå og reflektere over viden om målrettede pædagogiske og kommunikative interventioner i direkte og digital kontekst med involvering af patient, borger og pårørende med respekt for forskellighed. Endvidere skal den uddannede opnå færdigheder til at kunne anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Det beskrives endvidere at der skal opnås kompetencer til at håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb
Original languageDanish
Title of host publicationSygepleje og patientinvolvering : Bind 3
EditorsSteen Hundborg
Number of pages21
Volume3
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherFADL's Forlag
Publication date2019
Edition1
Pages22-43
Chapter1
ISBN (Print)978-87-93590-36-6
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • disease, health science and nursing

Cite this