Sygeplejefaglige kompetencer i relation til kunstig intelligens

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Gennem en policy analyse, ud fra en diskursanalytisk metode afklares det, hvorledes kompetence i relation til teknologi anvendelse bliver italesat. Dernæst diskuteres elementer fra vores empiri i projektet, i relation til diskursen såvel som i lyset af teoretiske begreber om professionalisme og teknologiforståelse.
Empirien, der danner baggrund for dette oplæg/poster er indsamlet under tre workshops knyttet til projektet ’Care AI’, som er et EU finansieret seeding projekt, der udarbejdes i samarbejde mellem danske og tyske forskere. Deltagere i de tre workshops var både forskere, virksomheder og sygeplejersker fra i alt 15 kommuner.
Original languageDanish
Publication date23 Mar 2022
Number of pages1
Publication statusPublished - 23 Mar 2022

Cite this