Tablet-teknologi i fysioterapi: et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen UCN, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Tablet-teknologi i fysioterapi -et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen UCN, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune Forfattere: Lene Duus, lektor Fysioterapeutuddannelsen, UCN, Morten P Støve, adjunkt Fysioterapeutuddannelsen, UCN samt Michael Harboe, udviklingschef, Digifys.comProjektbaggrund og formål:Med projektet har vi ønsket at udvikle, afdække, implementere og afprøve funktionalitet og design af en app-baseret elektronisk genoptræningsportal. I projektet er der afprøvet en app. rettet mod fysioterapeuten og en app. rettet mod patienten. Formålet var at afdække udviklingsmuligheder som bidrager til en øgning af patientempowerment ved anvendelse af ny teknologi.Projektet har dermed arbejdet på at udvikle et artefakt, der gør det lettere at opfylde sundhedsvæsnets øgede krav om patienttilfredshed, øget krav til patienters aktive deltagen i egen rehabiliteringsproces, samt øget krav til dokumentation for den fysioterapeutiske intervention.Opbygning, metode og materiale:Projektet er et udviklingsprojekt baseret på et kvalitativt design. Empiri er indsamlet i en iterativ proces med afholdte undervisnings-og udviklingsmøder med deltagende fysioterapeuter og desuden foretaget afsluttende semistrukturerede interviews med de deltagende fysioterapeuter samt med 4 borgere. De afsluttende interview indeholdt samtidig en evaluering.I projektperioden benyttede 4 fysioterapeuter teknologien i genoptræningsforløbet med 31 borgere i alderen 15 – 70 år. Projektet har været bygget op i 4 faser:Fase 1. (Forår 2013 til december 2013):Etablering af videns grundlag og projektplanFase 2. (Februar 2014 – juni 2014):Udvikling og afprøvning af teknologien Fase 3. (Maj/juni 2014):Dataindsamling Fase 4. (Juni 2014):Analyse og DokumentationResultater og konklusion:Analysen tyder på, at hvis et konventionelt øvelsesprogram på papir erstattes med et elektronisk træningsprogram med videosekvenser på deres Iphone vil øge compliance for yngre borgere.Brugen af videooptagelser kan betyde, at borgeren oplever større forståelse og håndtering af øvelserne. Resultaterne tyder på, at patientempowerment afhænger af, hvordan app’en anvendes i træningen. Videooptagelser af, at borgere udfører egne øvelser med målrettede auditive instruktioner, peger mod øget empowerment. Borgere efterlyser i et empowermentperspektiv flere funktioner på app’en, der kunne vække deres nysgerrighed for træningen og baggrunden herfor. I forhold til den fysioterapeutiske dokumentation er der stadig udviklingspotentialer. Evalueringen viser at samarbejdet imellem uddannelsen, det private erhvervsliv og praksis, som i dette projekt er vægtet højt, er til gavn for alle parter. Vi har herved kunnet udvikle en teknologi med relevante og innovative fysioterapeutiske ideer – i stedet for at fysioterapien har skullet tilpasse sig de gode teknologiske ideer. Det har også vist sig, at det er vigtigt at vægte undervisning i teknologien samt løbende support højt, hvorfor tidsaspektet for deltagerne bliver et væsentligt aspekt. Diskussioner og perspektiver:Ser man på den velfærdsteknologiske udvikling i dagens sundhedsvæsen, ser vi et stort potentiale i træningsportalen med de tilhørende app’s. Med de udviklingspotentialer, der er beskrevet i projektet, hvor både behandlerperspektivet og patientperspektivet er repræsenteret, kunne denne portal være et godt bud på en ny form for sundhedskommunikation, hvor dokumentation, målrettet kommunikation med patienterne, to-vejskommunikation samt funktioner der vækker patienternes nysgerrighed spiller sammen. Dette ville på sigt måske både kunne lette fysioterapeuternes arbejde og føre til øget patientempowerment. Reference: www.ucviden.dk, Duus, L & Støve Morten P, 2014. Tablet-teknologi i Fysioterapi.
Original languageDanish
Publication date1 Nov 2014
Publication statusPublished - 1 Nov 2014

Keywords

  • empowerment

Cite this