Tablet-teknologi i fysioterapi: et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen UCN, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Projektbaggrund og formål: Med projektet har vi ønsket at udvikle, afdække, implementere og afprøve funktionalitet og design af en app-baseret elektronisk genoptræningsportal. I projektet er der afprøvet en app. rettet mod fysioterapeuten og en app. rettet mod patienten. Formålet var at afdække udviklingsmuligheder som bidrager til en øgning af patientempowerment ved anvendelse af ny teknologi. Projektet har dermed arbejdet på at udvikle et artefakt, der gør det lettere at opfylde sundhedsvæsnets øgede krav om patienttilfredshed, øget krav til patienters aktive deltagen i egen rehabiliteringsproces, samt øget krav til dokumentation for den fysioterapeutiske intervention. Anvendte metoder: Projektet er et udviklingsprojekt baseret på et kvalitativt design. Empiri er indsamlet i en iterativ proces med afholdte undervisnings-og udviklingsmøder med deltagende fysioterapeuter og desuden foretaget afsluttende semistrukturerede interviews med de deltagende fysioterapeuter samt med 4 borgere. De afsluttende interview indeholdt samtidig en evaluering. I projektperioden benyttede 4 fysioterapeuter teknologien i genoptræningsforløbet med 31 borgere i alderen 15 – 70 år. Resultater og konklusion: Analysen tyder på en øget compliance blot yngre brugere får et konventionelt øvelsesprogram på papir erstattet med et elektronisk træningsprogram med videosekvenser på deres Iphone. Brugen af videooptagelser af borgeren kan betyde, at borgeren oplever større forståelse og håndtering af øvelserne. Resultaterne tyder på, at patientempowerment afhænger af, hvordan app’en anvendes i træningen. Videooptagelser af, at borgere udfører egne øvelser med målrettede auditive instruktioner peger mod øget empowerment. Den fysioterapeutiske dokumentation må videreudvikles. Evalueringen viser, at samarbejdet imellem uddannelsen, det private erhvervsliv og praksis er til gavn for alle parter. Vi har herved kunnet udvikle en teknologi med relevante og innovative fysioterapeutiske ideer – i stedet for at fysioterapien har skullet tilpasse sig de gode teknologiske ideer. I dette samarbejde er det vigtigt at vægte undervisning i teknologien samt løbende support højt, hvorfor tidsaspektet for deltagerne bliver vigtig. Reference: www.ucviden.dk, Duus, L & Støve Morten P, 2014. Tablet-teknologi i Fysioterapi.
Original languageDanish
Publication date6 Mar 2015
Publication statusPublished - 6 Mar 2015

Keywords

  • empowerment

Cite this