Tavshed og vold mod kvinder: Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Translated title of the contribution: Silence and violence against women. Experiences from a project on vaw in ethnic minority families

Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck, Bo Wagner Sørensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen belyser tre former for tavshed, som forfatterne har mødt i forbindelse med forskningsprojektet 'Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier - en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser'. De tre former for tavshed - i de etniske minoritetsmiljøer, i forskningen og i den offentlige politik - kan tilsammen siges at udgøre en form for tavshedens sammensværgelse, der gavner voldsudøverne og ikke voldsofrene. I artiklen forankres begrebet tavshed i en konkret social praksis med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad kan der tales og ikke tales om vedrørende vold mod kvinder og i særdeleshed vold mod etniske minoritetskvinder, på hvilken måde og af hvem? Tavshed ses som en fortløbende proces, idet artiklen viser, hvordan tavsheder opretholdes ved hjælp af fortielse, og hvordan forsøg på at bryde samme tavsheder mødes med forsøg på tavsliggørelse.
Translated title of the contributionSilence and violence against women. Experiences from a project on vaw in ethnic minority families
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Antropologi
Issue number65
Pages (from-to)103-127
Number of pages25
ISSN0906-3021
Publication statusPublished - 2012

Cite this