Teamets arbejde med... Det virtuelle læringsmiljø

Lars Peter Kjeldsen, Peter Sabroe

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

Abstract

En af de store udfordringer for folkeskolen er at få informations- og kommunikationsteknologien til at blive en naturlig del af elevernes og lærernes daligdag. IT-kørekort og god vilje gør det ikke alene. det kræver målrettet indsats og fælles didaktiske refleksioner på skolerne. "Teamets arbejde med... Det virituelle læringsmiljø" demonstrerer med eksempler på best practice, hvordan bevidst arbejde i det virtuelle læringsmiljø kan kvalificere det pædagogiske arbejde i skolen. det gælder undervisningen og udviklingen internt i lærerteam. Elementerne er dialog, it-baseret vejledning, procesorienteret skrivning, projektorganisering, opbygning af virtuelle læringsmiljøer og en refleksionsmodel, dvs. elementer, der alle bidrager til dokumentation, tolkning og vurdering af skolens pædagogiske praksis. Bogen er skrevet til lærerne i folkeskolen, men perspektivet er langt videre, både horisontalt og vertikalt i det danske uddannelsesunivers. Bogens anbefalinger kan anvendes i alle undervisningssituationer m.v., hvor dialogen i team er det bærende og styrende element.
Original languageDanish
Place of PublicationVejle
PublisherKroghs Forlag
Volume1
Edition1
Number of pages96
ISBN (Print)87-624-0594-2
Publication statusPublished - 2004
SeriesTeamserien

Cite this