TechTutorer - en ny måde at integrere teknologi i læreruddannelsen?

Ann-Thérèse Arstorp, Tobias Heiberg

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

51 Downloads (Pure)

Abstract

’TechTutorerne på Blaagaard/KDAS’ er et initiativ, der i sommeren 2011 blev til virkelighed. Et initiativ der helt grundlæggende sigter mod implementering af teknologi i læreruddannelsen – og ikke mindst mod at involvere de lærerstuderende i en sådan bestræbelse. Tiltaget er initieret af ph.d.-studerende Ann-Thérèse Arstorp og adjunkt i de pædagogiske fag på
Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, Tobias Heiberg – begge fra Professionshøjskolen UCC.
Vi har siden 2009 arbejdet tæt sammen omkring meningsfuld implementering af teknologi i læreruddannelsen – blandt andet i et makkerskab som lokale ’IT-læringsagenter’ på Blaagaard/KDAS og eksempelvis omkring undersøgelse af de interaktive tavlers didaktiske anvendelse i såvel skole som læreruddannelse. Vi har i dette samarbejde kontinuerligt beskæftiget os med udfordringer og muligheder i forhold til teknologi i læreruddannelsesregi. Vi har dermed samarbejdet med henblik på at foretage kvalitetsløft i forhold til tilbud, eksperimenter, videndeling, opkvalificering og didaktisering i relation til teknologi i læreruddannelsen – vi har med andre ord spurgt os selv; hvordan kan vi gøre det bedre?
Og det er som et led i dette fortsatte samarbejde at virkeliggørelsen af ’TechTutor-enheden’ skal ses. I rapporten uddybes initiativet, men helt enkelt kan TechTutorerne beskrives som en gruppe af lærerstuderende med særlige kompetencer og interesser inden for det teknologiske felt. Og de samarbejder
som TechTutorer om udbud af diverse kursusforløb samt udvikling af læreruddannelsen, når det kommer til didaktisering og implementering af teknologi – alt sammen med rapportens forfattere som koordinerende og kvalificerende element.
TechTutor-initiativet skal altså overordnet ses som et eksperiment,
der centrerer sig omkring nye vinkler på kvalificering og optimering af anvendelsen af teknologi på læreruddannelsen.
Denne rapport har til hensigt at viderebringe erfaringer, refleksioner
og udfordringer fra initiativets første år (studieåret
2011/2012).
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherProfessionshøjskolen UCC
Number of pages31
Publication statusPublished - 1 Sept 2012

Keywords

  • information competency

Cite this