Tegn på god inklusion: Evaluering og indikatorer på effektfuld inklusion i Vordingborg kommune

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

Abstract

På baggrund af litteraturreview, observationsstudier og fokusgruppeinterviews i dagtilbud og skole er der blevet opstillet skemaer (inklusionsmatrix) over de tegn på henholdsvis fysisk, social og psykisk inklusion, som lærere, pædagoger og forskere er blevet enige om er relevante for inklusionsarbejdet. Det er vigtigt at understrege, at disse tegn kun er vejledende og kan bruges som inspiration. Lige så vigtig er selve processen, nemlig i fællesskab mellem alle inklusionsaktører at opstille de tegn på inklusion og dermed de kriterier for vellykket inklusion, som man i fællesskab arbejder ud fra.
Det er vigtigt at have fælles mål for indsatserne, og det er vigtigt at vide, om indsatsen er lykkedes, eller om der skal afprøves nye fremgangsmåder.
Skemaerne omfatter dels en liste for skolen, dels en liste for dagtilbuddet, og den foreslår en række tegn på vellykket fysisk, social og psykisk inklusion. Vi håber og forventer, at listen kan bruges som inspiration for inklusionsarbejdet i mange andre skoler og dagtilbud i Danmark, først og fremmest i arbejdet med at man selv udarbejder tegn på god inklusion som grundlag for det fortsatte arbejde med og samarbejde om vellykkede inklusionsindsatser.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages151
ISBN (Print)978-87-7112-579-5
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • evaluation
  • inclusion

Cite this