Teknologiforståelse for alle? fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Erhvervsinformatik er et nyt grundfag, der er målrettet erhvervsskoleelevers behov for udvikling af teknologiforståelse. Forskning i
erhvervsuddannelsers forståelse og anvendelse af (digital) teknologi er
yderst sparsom i Danmark. Formålet med denne artikel er at undersøge undervisningsfaget Erhvervsinformatik i forhold til, hvordan faget tilgodeser erhvervsuddannelsernes særkende og de intentioner, der
er med faget for på denne måde at bidrage med ny viden til feltet. Metodisk baserer artiklen sig på en fagdidaktisk analyse af fagets læreplaner, der er analyseret i forhold til fagets identitet, indhold og
intenderede praksis. Gennem analyserne viser vi, at Erhvervsinformatik tager højde for erhvervsuddannelsernes særkende og lever op
til de intentioner, der er med faget i denne kontekst, men vi finder
også anledning til at problematisere en række forhold. Afslutningsvist
peger vi på behov for yderligere empirisk forskning med henblik på at
opnå en dybere forståelse af undervisningsfaget Erhvervsinformatik
og måden, hvorpå det realiseres i praksis.
Original languageDanish
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Volume10
Issue number10
Pages (from-to)350-381
Number of pages32
ISSN2445-6810
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2021

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • information and communication technologies and e-learning

Cite this