Teknologistøttet undervisning: 12 eksempler på god praksis i erhvervsuddannelserne : afsluttende rapport

Hans Jørgen Knudsen, Steen Grønbæk, Lars Mols, Bente Hye Nielsen, Thomas Skytte

  Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

  Abstract

  Denne rapport omhandler beskrivelsen af nogle udvalgte erhvervsskolers erfaringer med anvendelsen af teknologistøttet undervisning.
  Rapporten er baseret på gennemførte besøg og interview med skoler, som arbejder med én eller anden form for anvendelse af elektroniske medier i deres undervisning. Udvælgelsen af skoler kom til at tage udgangspunkt i projektdeltagernes kendskab til skoler, der er aktive på feltet. Antallet blev begrænset til ca. 10 - bl.a. fordi fokus primært skulle være på den pædagogiske tilret-telæggelse og ikke på programmernes form og indhold.
  Som et resultat af de gennemførte interview er der udarbejdet 12 eksempler på god praksis. Beskrivelserne er en slags forkortede versioner af interviewene, og de er lagt ind i en fælles ramme (skabelon), som samtidig danner udgangspunkt for den beskrivelse af projekterne, der vil blive lagt på EMU,en når aftalen herom er på plads.
  I rapporten er begrebet ”teknologistøttet undervisning” ændret til ”medieintegreret læring” fordi de fleste ikke rigtig havde et forhold til teknologistøttet undervisning, mens læring, og anvendelse af medier i undervisningen, vandt langt mere gehør.
  Rapporten viser, at der er mange og ganske forskelligartede eksempler på anvendelsen af medier i forbindelse med læringsforløb, og at netop anvendelsen af medier er med til at fremme elevernes aktivitet og motivation – og dermed antagelig deres tilegnelse af viden. Det gælder tilsyneladende ikke mindst de bogligt svage elever, der synes at få mere udbytte af anvendelsen af billeder og lyd end af traditionelt tekstarbejde (sådan beskriver respondenterne det i hvert fald).
  Det tyder også på, at der er ganske mange gode eksempler på erhvervsskolerne, men at ikke så mange kender til dem – hverken andre skoler eller kolleger på egen skole. En mere systematisk formidling af viden og erfaringer kan derfor anbefales.
  På baggrund af erfaringerne fra de gennemførte interview, ser det ud til, at der er behov for mere kompetenceudvikling for er-hvervsskolernes lærere på netop dette område, men også at der er et behov for at formidle til lærerne, at det ikke er så svært som mange tror, og at der faktisk er mange (og gode) erfaringer at hente hos kolleger - næsten på alle skoler. Det handler blot om at finde dem.
  Eksemplerne viser, at valget af medier ofte er lidt tilfældigt, og tit baseret på umiddelbare indskydelser - og på elevernes behov for variation i undervisningen. Det er projektgruppens opfattelse, at mere systematisk opsøgning af inspiration og af inspirations-kilder samt mere gennemtænkt og organiseret videndeling vil gøre anvendelsen af medier i undervisningen mere omfattende og mere værdifuld for erhvervsskolesystemet i almindelighed og for de enkelte lærere/skoler i særdeleshed.
  Denne rapport omhandler beskrivelsen af nogle udvalgte erhvervsskolers erfaringer med anvendelsen af teknologistøttet under-visning.
  Rapporten er baseret på gennemførte besøg og interview med skoler, som arbejder med én eller anden form for anvendelse af elektroniske medier i deres undervisning. Udvælgelsen af skoler kom til at tage udgangspunkt i projektdeltagernes kendskab til skoler, der er aktive på feltet. Antallet blev begrænset til ca. 10 - bl.a. fordi fokus primært skulle være på den pædagogiske til-rettelæggelse og ikke på programmernes form og indhold.
  Som et resultat af de gennemførte interview er der udarbejdet 12 eksempler på god praksis. Beskrivelserne er en slags forkortede versioner af interviewene, og de er lagt ind i en fælles ramme (skabelon), som samtidig danner udgangspunkt for den beskrivelse af projekterne, der vil blive lagt på EMU,en når aftalen herom er på plads.
  I rapporten er begrebet ”teknologistøttet undervisning” ændret til ”medieintegreret læring” fordi de fleste ikke rigtig havde et forhold til teknologistøttet undervisning, mens læring, og anvendelse af medier i undervisningen, vandt langt mere gehør.
  Rapporten viser, at der er mange og ganske forskelligartede eksempler på anvendelsen af medier i forbindelse med læringsforløb, og at netop anvendelsen af medier er med til at fremme elevernes aktivitet og motivation – og dermed antagelig deres tilegnelse af viden. Det gælder tilsyneladende ikke mindst de bogligt svage elever, der synes at få mere udbytte af anvendelsen af billeder og lyd end af traditionelt tekstarbejde (sådan beskriver respondenterne det i hvert fald).
  Det tyder også på, at der er ganske mange gode eksempler på erhvervsskolerne, men at ikke så mange kender til dem – hverken andre skoler eller kolleger på egen skole. En mere systematisk formidling af viden og erfaringer kan derfor anbefales.
  På baggrund af erfaringerne fra de gennemførte interview, ser det ud til, at der er behov for mere kompetenceudvikling for erhvervsskolernes lærere på netop dette område, men også at der er et behov for at formidle til lærerne, at det ikke er så svært som mange tror, og at der faktisk er mange (og gode) erfaringer at hente hos kolleger - næsten på alle skoler. Det handler blot om at finde dem.
  Eksemplerne viser, at valget af medier ofte er lidt tilfældigt, og tit baseret på umiddelbare indskydelser - og på elevernes behov for variation i undervisningen. Det er projektgruppens opfattelse, at mere systematisk opsøgning af inspiration og af inspirations-kilder samt mere gennemtænkt og organiseret videndeling vil gøre anvendelsen af medier i undervisningen mere omfattende og mere værdifuld for erhvervsskolesystemet i almindelighed og for de enkelte lærere/skoler i særdeleshed.
  Original languageDanish
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherNationalt Center for Erhvervspædagogik
  Number of pages75
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this