Tekstiler i fremtidens hospitaler - Rengøring og desinfektion af funktionelle tekstiler

Jeppe Emil Mogensen, Poul-Erik Jørgensen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Formålet med projektet ’Tekstiler til Fremtidens Hospitaler’, har været at undersøge hvordan funktionelle tekstiler kan renholdes og desinficeres, og dermed at give et overblik over mu­lighederne for at anvende vandafvisende og rengøringsvenlige tekstiler i indretningen af frem­tidens hospitaler. Konklusionen på projektet er, at tekstilerne nemt kan rengøres for væskebaserede smudstyper, og at tekstilerne med alternative desinfektionsmetoder kunne opnå en fuld desinfek­tion. Tekstilerne kan nemt renholdes og desin­ficeres, om end der er behov for andre desinfektionsmetoder, end dem man typisk anvender i dag. Samtidig er slidstyrken på overfladerne på et højt niveau, der giver mulighed for en langvarig effekt selv ved omfattende brug. Med projektet er mulighederne for at anvende funktionelle tekstiler i hospitalsindretningen blevet grundigt undersøgt, og med baggrund i disse resultater er der et umiddelbart fremadrettet potentiale for implementering i hospitalssektoren. I forbindelse med opførslen af nye hospitaler i Danmark, er der generelt kommet fokus på nye designløs­ninger, der vil kunne fremme driften af disse super-sygehuse. Udviklingen og anvendelsen af nye indretningsmaterialer som tekstiler, har dog været et overset område, selvom materialerne vurderes at have stor betydning for oplevelsen af det fysiske miljø: De bløde, komfortable møbeltekstiler er oftest erstattet af polyurethan-coatede materialer, der med en tæt overflade nemt kan rengøres, men som dog ikke besidder samme æstetiske og komfortmæssige kvaliteter, der kan supplere vision­erne for helende arkitektur. Den daglige rengøring kan med andre ord opretholdes med de rengøringsmetoder, der anvendes på hospitalerne i dag, om end der kan være behov for at supplere med andre metoder for at fjerne svære fedtholdige smudstyper. Projektet er finansieret af Lifestyle & Design Cluster og gennemført i 2014-2015 i et samarbejde mellem Center for Forskning og Udvikling, VIA Design, VIA University College og Teknologisk Institut.
Original languageDanish
Number of pages23
Publication statusPublished - 2016

Cite this