Teori-praksis-problematikken i matematiklæreruddannelse: belyst gennem lektionsstudier

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

Abstract

Denne afhandling undersøger teori-praksis-problematikken i den danske matematiklæreruddannelse til grundskolen gennem brugen af lektionsstudier (lesson study). Der er specielt fokus på, hvordan lærerstuderende og lærere kan lære i og fra praksis.
I første del opstilles en model til beskrivelse og analyse af matematiklærerfaglighed. Modellen bygger på de to centrale begreber prakseologier og didaktisk transposition fra Antropologisk Teori om det Didaktiske (ATD) (Chevallard, 1999).
Herefter præsenteres data fra to empiriske studier. I det første undersøges danske matematiklærerstuderendes oplevelse af teori-praksis-problemstillinger i deres uddannelse gennem en interviewundersøgelse. På dette grundlag formuleres et projekt, hvor lærere og lærerstuderende i fællesskab gennemfører lektionsstudier. I det andet studie undersøges det, hvordan lektionsstudier kan bidrage til at udvikle de studerendes faglighed som matematiklærere i en dansk kontekst.
Konklusionen er, at lektionsstudier i matematiklæreruddannelsen i høj grad kan bidrage til udvikling af såvel studerendes som læreres faglighed. Specielt er formatet velegnet til at skabe sammenhæng mellem den matematiske og den fagdidaktiske teori i læreruddannelsen og praksis i skolen. Samarbejdet mellem lærere og studerende om at udvikle matematikundervisningen har samtidig vist sig særdeles frugtbart. Især har ’konfrontationen’ af de studerendes overvejende teoretiske viden med lærernes overvejende praksis viden vist sig at være særdeles lærerig for begge grupper.
ATD-modellen er samtidig et selvstændigt resultat af det teoretiske arbejde. Modellen anvendes både som teoretisk forankring af det empiriske studie, som analytisk værktøj og som normativt redskab i forhold til at formulere anbefalinger til matematiklæreruddannelsen. I alle tre sammenhænge har modellen vist sig som et konstruktivt redskab. Det helt særlige og ’nye’ ved modellen er, at den indfanger den samlede kompleksitet i matematiklæreruddannelse i én model, samtidig med at den giver mulighed for at adskille og forklare de forskellige centrale aspekter ved teori-praksis-problematikken.
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde Universitet
Number of pages322
ISBN (Print)0106-6242
Publication statusPublished - 1 Jul 2016
SeriesIMFUFA tekst - i, om og med matematik og fysik
Volume501
ISSN0106-6242

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this