The Body in a Global Context

Louise No Myrup (Udvikler)

Research output: Other contributionTeaching material

Abstract

Læringsmålet er at de studerende:
får mulighed for at reflektere over alternative måder at kommunikere,
får et internationalt perspektiv på kommunikation inden for deres professioner,
får viden om dansk tegnsprog som sprog og døves livsvilkår,
får viden om kommunikation med borgere med forskellige baggrunde, som de ikke har et fælles sprog med,
får bevidsthed om professionelt kropssprog i forhold til kommunikation samt danner sig de første erfaringer med aflæsning af andres kropssprog.

Målgruppe: internationale studerende, som læser til lærer, pædagog, børnehavepædagog, socialrådgiver, katastrofe- og risikomanager, psykomotorisk terapeut, radiograf osv.


Undervisningsforløb:
Undervisningsforløbet er udviklet med henblik på at skabe en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige, at møde professionens borgere/brugere/klienter, som de studerende ikke har et fælles sprog med. Der findes forskellige måder at kommunikere og aflæse hinanden - ikke kun via talesproget. Der gives en kort introduktion til kropssprog i kommunikative kontekster samt viden om dansk tegnsprog, da dele af tegnsprog kan bruges i denne slags møder. Derudover vil der være et kort teoretisk oplæg om interkulturel kommunikativ kompetence.
Der anvendes forskellige praktiske øvelser med henblik på at få kropslige erfaringer og iagttagelser af hinanden.
I alt to lektioner.


Original languageEnglish
Publication date3 Feb 2022
PublisherCenter for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation - KC
Publication statusUnpublished - 3 Feb 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Body in a Global Context'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this